Personenbelasting

Mogelijkheid op 30% of 45% belastingvermindering in personenbelasting via Tax Shelter

Aan fiscale creativiteit ontbreekt het onze huidige regering Michel zeker niet. Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge…

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen Op 26 juni 2013 vaardigde Europa ( Richtlijn 2013/34/EU ) een nieuwe jaarrekening richtlijn uit waarbij er een nieuwe indeling categorieën vennootschappen wordt bepaald. Normaal gezien zal de Belgische regering dit tegen uiterlijk 20 juli 2015 opnemen in onze nationale wetgeving.   Met de jaarrekeningrichtlijn ontstaat er in feite een nieuwe…

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Startende kleine ondernemingen kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Vanaf 01 juli 2015 kunnen kleine startende ondernemingen een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen van 10% of in sommige gevallen zelfs 20% van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldiging van werknemers.   Startende ondernemingen worden in het kader van deze…