Pensioensparen

Pensioensparen voor inkomstenjaar 2015

Pensioensparen voor inkomstenjaar 2015 Met het einde van het jaar langzaam in zicht, toch even herinneren: voor het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016)kunt u als particulier maximaal 940,00 EUR aan pensioensparen doen. Uw belastingvermindering kan aldus oplopen tot 282,00 EUR (30% fiscaal voordeel op maximaal 940,00 EUR). Hierbij de belangrijkste voorwaarden om van het fiscaal voordeel…

werkgeversbijdrage

Vermindering werkgeversbijdragen

Vermindering werkgeversbijdragen voor eerste aanwervingen Sinds 10 oktober 2015 heeft de regering een akkoord bereikt over de werkgeversbijdragen op de aanwerving van een eerste werknemer in de komende vijf jaar. Dit is een sociaal gevolg van de onderhandelingen onder leiding van premier Charles Michel in het kader van de begroting en taxshift. Men wil startende…

Vrijstellingsregel

Vrijstellingsregeling BTW

De omzetdrempel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen verhoogt vanaf 01/01/2016 van €15.000 naar €25.000. De kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer een bepaalde drempel niet overschrijdt. Op dit moment bedraagt deze drempel €15.000. Vanaf 01/01/2016 zal het bedrag verhoogd worden tot €25.000. Men wil…