Beroepskosten

Forfaitaire beroepskosten

Forfaitaire beroepskosten voor werknemers aanslagjaar 2017   Voor aanslagjaar 2017 zijn de forfaitaire beroepskosten vastgelegd als volgt: Voor werknemers: Tot 8.450€                                            30% Van 8.450€ tot 19.960€                …