Wat als uw bedrijf zich in woelig vaarwater begeeft?

Een bedrijf in woelig vaarwater doet er vaak goed aan om zich eerder vroeg dan laat te bezinnen over mogelijke herstelmaatregelen. Vaak zijn er in een vroege fase van betalingsmoeilijkheden nog toekomstmogelijkheden. Ook is er nog waarde in de onderneming aanwezig (bv. klantenbestand, relaties met leveranciers,…). De wetgever heeft voorzien in een procedure waardoor dergelijke bedrijven…