dienstreis

Binnenlandse dagvergoeding: belangrijke wijzigingen

Nieuwe regels dagvergoeding Sinds 1 oktober 2018 heeft de fiscus de regels om gebruik te mogen maken van de forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen in belangrijke mate aangescherpt. Vooreerst werd de maximale dagvergoeding verminderd naar 17,06 euro per dag. Daarnaast mag deze vergoeding nog slechts toegepast worden, als het een verplaatsing betreft van minimaal 6…