Strategisch advies

Contact opnemen

Jouw onderneming klaarmaken voor de toekomst

Cobofisk zit aan de basis van alle financiële gegevens. Als boekhouder hebben wij een beter strategisch inzicht in jouw onderneming en zien wij ook waar de uitdagingen liggen. Door het aanbieden van strategisch advies op maat kunnen we stappen ondernemen die jouw onderneming helpen groeien. We houden dan ook nauwgezet alle parameters in het oog en denken met je mee over de continuïteit en de rentabiliteit van jouw onderneming. Ons advies is gericht om niet alleen snel resultaat te behalen maar ook om op lange termijn haar vruchten af te werpen.

Strategisch advies

Vertrekkende vanuit een diepere zoektocht naar jouw missie (waarom doe je wat je doet?) en jouw visie (waar ga je heen?), proberen we samen duidelijk te definiëren in wat je anders wil zijn dan jouw concullega’s. Vervolgens gaan we samen op zoek naar jouw ideale klant, en proberen we te begrijpen welk probleem je met jouw dienst of product oplost bij jouw (potentiële) klanten. Om extra winst te maken is het noodzakelijk de producten of diensten die je levert zeer duidelijk te benoemen. Door samen goed na te denken over het product of de dienst die je levert, zal je uiteindelijk tot een betere oplossing komen voor jouw eindklant en automatisch zal dat meer winst opleveren. Klanten betalen immers niet meer voor producten of diensten, maar voor oplossingen. Vervolgens stellen we samen doelen voor de komende weken, maanden en jaar. Om de weg naar jouw doel zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, brengen we mogelijke uitdagingen in kaart, waardoor het makkelijker wordt hiervoor oplossingen te zoeken.

Dit alles zal resulteren in veel meer inzicht, veel meer vertrouwen in jezelf en jouw onderneming, aanzienlijk minder tijdsdruk en stress, en aldus automatisch in meer winst. En daar doen we het toch voor?

Cobofisk zit aan de basis van alle financiële gegevens. Als boekhouder hebben wij een beter strategisch inzicht in jouw onderneming en zien wij ook waar de uitdagingen liggen. Door het aanbieden van bedrijfsadvies op maat kunnen we stappen ondernemen die jouw bedrijf helpen groeien. We houden dan ook nauwgezet alle parameters in het oog en denken met je mee over de continuïteit en de rentabiliteit van jouw zaak. Ons advies is gericht om niet alleen snel resultaat te behalen maar ook om op lange termijn haar vruchten af te werpen.

Een van de pijlers van ondernemerscoaching is risicomanagement. We helpen je risico’s in kaart te brengen en te analyseren. Op die manier vermijd je zoveel mogelijk onaangename verrassingen en weet je hoe je je kunt wapenen.

Wat de term betekent spreekt min of meer voor zich: risicomanagement brengt op een gestructureerde manier risico’s in kaart, analyseert ze en is daardoor een middel om ermee om te gaan. Al spoort het niet alleen potentiële risico’s op. Het geeft je ook inzicht in groeikansen en andere aspecten waarmee je de concurrentie een stapje voor kan zijn. Een absolute must dus!

Risicomanagement gaat niet noodzakelijk om risico’s afwenden maar vooral om het verhinderen dat er ongewenste verrassingen opduiken op je weg naar groei. Kan je anticiperen op mogelijke veranderingen? Heb je de juiste mensen en middelen om je te wapenen tegen onzekerheden of heb je ze achter de hand indien nodig?

De eerste stap is altijd eventuele risico’s identificeren. Het is daarbij belangrijk terug te koppelen naar de bedrijfsdoelstellingen. Wat een risico lijkt, is er niet noodzakelijk een. Na de risicoanalyse volgt het plan van aanpak. Wat doe je met het risico: vermijden, minimaliseren, doorgeven of accepteren? De volgende stap is rapportage. Hebben je actieplannen wel effect? Als dat niet zo is of in te geringe mate, moet er bijgestuurd worden. Ons team begeleidt jou van A tot Z doorheen het proces.

Als bedrijfsleider ben je waarschijnlijk zo goed als altijd met je onderneming bezig. Een factuur die nog moet opgemaakt worden of een bestelling opvolgen die niet werd geleverd. Er is altijd wel wat te doen. Maar neem je ook de tijd om even stil te staan bij wat je doet en hoe je het doet? Durf je out-of-the-box te denken en toets je je ideeën af met een externe partij? De frisse blik van iemand die jou of je onderneming nog niet kent kan wonderen doen om bedrijfsblindheid tegen te gaan. Daarom proberen wij een klankbord te zijn voor ondernemers.

Waarom?
Stilstaan is achteruitgaan, maar als drukbezette bedrijfsleider is het niet altijd makkelijk om na te denken over hoe je stappen vooruit kan zetten. En als je wel ideeën hebt, kan het handig zijn even de mening van iemand anders te vragen: een klankbord voor ondernemers dus. Een outsider helpt je ook om out-of-the-box te denken en neemt je mee in een helikopterview. Je kan zodanig betrokken zijn in je eigen bedrijf dat je mooie kansen niet opmerkt. Een externe sparringpartner voor ondernemers heeft ook geen belangen in je bedrijf. Daardoor voelt hij bepaalde belemmeringen niet die werknemers wel voelen.

Wij staan je ook
graag bij met:

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Onze troeven

Accurate opvolging

Persoonlijke begeleiding

Betrouwbare Partner

One-stop-shop

Let's talk with

Lennert

Let's talk!

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus