Aanpassing prijs bij offerte met een vaste, forfaitaire prijs

Je hebt wellicht ook al een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. Deze prijs dekt dan alle kosten om de prestaties te leveren (lonen, materialen, vervoerskosten, …). Kan de prijs dan nog aangepast worden na akkoord tussen bouwheer en aannemer? Een recente uitspraak door een rechter geeft duidelijkheid.

 

Contact opnemen

Onlangs zat een zaak als deze in een gerechtelijke procedure. Bij de zaak in kwestie, ging het om een zeer gedetailleerde offerte. De offerte beschreef zelfs welke materialen er gebruikt zouden worden, in welke ruimte de werken zouden uitgevoerd worden, … Maar na uitvoering bleek de saldofactuur zo’n 20% hoger te liggen dan voorzien. En dat zonder dat er meerwerken waren uitgevoerd.

Wat bleek? De aannemer had in zijn offerte een bepaalde kostenpost wel vermeld, maar niet meegerekend in het totaalbedrag. De bouwheer kon niet akkoord gaan met deze factuur. Sterker nog, hij had net omwille van de scherpe totaalprijs voor deze aannemer gekozen.

De aannemer startte een gerechtelijke procedure op. In eerste aanleg kreeg de aannemer in eerste instantie gelijk. De rechter oordeelde dat de rechtzetting van een misomschrijving of misrekening ten alle tijde moet kunnen rechtgezet worden. De bouwheer ging echter in beroep. De rechter in beroep oordeelde helemaal anders. De aannemer is tegenover de opdrachtgever gebonden door de offerte die hij heeft opgesteld. De offerte is dus eigenlijk het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Als jij of de aannemer waarmee je een overeenkomst hebt, werkt met een vaste forfaitaire prijs, kan er geen herziening of verbetering zijn van de aannemingsovereenkomst. Zelfs niet als er een post niet mee werd opgeteld.

Bij twijfel, moet de overeenkomst altijd worden uitgelegd in het voordeel van de partij die zich verbonden heeft, de klant van de aannemer dus. Een aanpassing in het nadeel van de klant is dus onmogelijk. Rekenfouten zijn dus alvast geen reden om een vaste, forfaitaire prijs aan te passen.

Maak je gebruik van de Yuki facturatiemodule? Geen zorgen, een rekenfout bij jouw offerte of factuur zal je alvast niet overkomen.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus