Geen verrassingen bij de betaling van btw

Stuur je regelmatig jouw inkomende en uitgaande facturen in? Dan kan je normaal op 1 juli vrij goed inschatten wat het btw-saldo zal zijn via onze digitale boekhouding. Zo vermijd je onaangename verrassingen inzake btw.

 

Contact opnemen

Voor ondernemers met dagontvangsten adviseren we overigens om niet te wachten tot het einde van het kwartaal. Als je regelmatig de dagontvangsten (minstens maandelijks) doorstuurt, dan kunnen we die tussentijds verwerken.

Waarom is het handig om jouw btw-saldo tijdig te kennen? Omdat je zo het btw-saldo kan reserveren om te kunnen doorstorten naar de fiscus. Achterstallige btw kost immers veel geld.

Wat als je achterstallige btw hebt?

Als je na de vervaldag betaalt, zal je nalatigheidsintresten moeten betalen op het verschuldigde bedrag (berekend over het lagere veelvoud van 10 euro). Als de interesten lager zijn dan 5,00 euro per maand, hoef je deze niet te betalen.

De maandelijkse rentevoet bedraagt momenteel 0,8 %. Dit is zo’n 10% (!) op jaarbasis. De interest wordt maandelijks berekend vanaf de 21ste van de maand tot de 20ste van de daaropvolgende maand. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

Voorbeeld: je moet, voor de aangifte van het eerste kwartaal 2022, 1.569 euro btw betalen uiterlijk op 20 april 2022. Je betaalt die pas op 15 september 2022. Dan moet je nalatigheidsinteresten betalen vanaf 21 april tot en met 20 september (5 maanden). Het bedrag is dan 1560 x 0,8% x 5 maanden = 62,4 euro (bron)

Kan je de BTW niet tijdig betalen?

Neem contact op met jouw dossierbeheerder, die kan meedenken naar oplossingen. Dit kan gaan van een betere invordering bij jouw klanten tot het aanvragen van een afbetalingsplan bij de fiscus.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus