Bijna volledige afschaf van forfaitaire raming voordeel elektriciteit/ verwarming!

 

Omdat er sprake was dat heel veel werknemers gebruik zouden beginnen maken van de forfaitaire ramingen inzake verwarming en elektriciteit in het kader van cafetariaplannen, heeft de wetgever ingegrepen. In allerijl is, per 19 december 2021, een Koninklijk Besluit ingevoerd dat een heel serieuze rem zet op een veel gebruikte fiscale optimalisatieroute door invoering van KB van 19.12.2021 tot wijziging van artikel 18, §3 van het KB/WIB92.

Contact opnemen

Het voordeel van de kosteloze verstrekking van verwarming en/of elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming mag in overeenstemming met het nieuwe KB sedert 01 januari 2022 enkel nog forfaitair geraamd worden op het overeenkomstig tweede en derde lid van artikel 18§3 tweede en derde lid bepaalde bedrag wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt (nieuw artikel 18, §3 punt 4 KB/WIB 92).

Of als ik het anders mag formuleren: de forfaitaire raming van het voordeel uit de gratis verstrekking van verwarming en/of elektriciteit geldt nog slechts als het dezelfde persoon is die het voordeel verstrekt en die het onroerend goed ter beschikking stelt.

Dit betekent dat de forfaitaire raming van het voordeel uit de gratis levering van verwarming en/of elektriciteit vanaf 1 januari 2022 niet meer geldt in de volgende gevallen:
• Als het onroerend goed waarmede de verwarming/elektriciteit verband houdt door iemand (fysieke persoon of vennootschap) anders ter beschikking gesteld wordt dan meestal de vennootschap die het voordeel van de verwarming en/of elektriciteit ter beschikking stelt. We denken hier bijv. aan de ondernemer/bestuurder die eraan denkt om zijn elektriciteit/verwarming van zijn thuiskantoor ten laste te leggen van zijn vennootschap, terwijl het gebouw zijn private eigendom is.
• Als de eigenaar van het onroerend goed een andere persoon/vennootschap is (lees bijv. patrimoniumvennootschap), dan de vennootschap die het voordeel verstrekt (lees management- of werkvennootschap)

Voor een belangrijke groep bedrijfsleiders zal door het wegvallen van bovenstaande gunstige regeling, vanaf 1 januari 2022 de algemene regel van artikel 36, 1, lid 1 WIB 1992, van toepassing worden, die zegt dat voor de waardering van ‘anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard’, deze fiscaal gewaardeerd moeten worden op hun werkelijke waarde bij de verkrijger. Weg dus het voordelig systeem, en weer stof tot heel veel discussies bij controles.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus