Interestvoet voor handelstransacties blijft 8%

Interestvoet voor handelstransacties blijft 8% gedurende het tweede semester van 2022. Wanneer je klant te laat betaalt, kan je als schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest aanrekenen.

Contact opnemen

De wettelijke interestvoet die van toepassing is wanneer er niets anders bepaald is, bv. in een overeenkomst of algemene voorwaarden, zal afhangen van de hoedanigheid van de klant (consument of onderneming).

In handelstransacties, d.w.z. transacties tussen ondernemingen, werd de interestvoet voor het tweede semester van 2022 vastgesteld op 8,00 %. Deze interest van 8% is van kracht sinds het tweede semester van 2016. Je mag de 8% interest aanrekenen aan je klant (in hoedanigheid van onderneming) wanneer zijn betaling niet kan voldoen, en enkel wanneer er voorafgaand geen ingebrekestelling moet worden verstuurd.

Wil je afwijken van dit percentage (en eventueel een hogere intrestvoet aanrekenen), dan dient dit uiteraard steeds te worden voorzien in een overeenkomst tussen partijen en/of je algemene (factuur)voorwaarden. Er zijn evenwel grenzen aan deze contractvrijheid: in geval van discussie heeft de rechter steeds de mogelijkheid om de gevorderde interesten te matigen.   

Voor bijkomende vragen of advies hieromtrent kan je steeds bij het legal team van Cobofisk terecht!

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus