Geviseerd: eigenaars van meerdere onroerende goederen

Huisjesmelkers of verhuurders van tientallen studentenkoten, je komt ze wel eens tegen. Tot op heden is dit wettelijk absoluut niet goed geregeld. Ondanks het niet gebeurt, is er wel al jaren spraken om dit zwaarder te gaan belasten. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne kunnen hier natuurlijk wel eens verandering in brengen.

Contact opnemen

Enkele maanden geleden kondigde de FOD Financiën aan dat verhuurders van meerdere eigendommen in de loop van 2022 harder zouden gecontroleerd worden. Ze staan misschien eindelijk stil bij de problematiek dat mensen met meerdere eigendommen, dit niet enkel voor hun privévermogen bezitten. Beheert iemand met bijvoorbeeld vier verhuurde eigendommen deze nog als goede huisvader, of loert er toch al enige professionaliteit achter dat beheer? En als de fiscus de professionele benadering van de verhuurder kan aantonen, wordt de ontvangen huur dan plots belastbaar aan het marginale tarief.

Situatieschets

Elke situatie en elk dossier is anders, maar door het Hof van Beroep van Brussel is op 21 december 2021 toch wel een opmerkelijk vonnis geveld. Het ging hier over een eigenaar die schijnbaar zuiver beroepsmatig niet meer zo actief is. Hij heeft namelijk minder dan 10.000 euro beroepsinkomsten op jaarbasis, maar wel ruim 84.000 euro huurinkomsten op jaarbasis.

Betrokken fiscale ambtenaar heeft zich schijnbaar schrap gezet en een grondig, onderbouwd dossier in elkaar gestoken, dat door zijn directe oversten goedgekeurd en ingevorderd is. Uit het dossier blijkt dat betrokkene belastingplichtige op een beperkt aantal jaren meerdere opbrengsteigendommen aangekocht heeft, en dus toch wel wat ervaring opgedaan heeft voor het ontvangen van mooie huuropbrengsten.

De betrokkene heeft voor zijn panden niet geleend bij de bank, wel bij zijn broer. Dit biedt natuurlijk meer faciliteiten voor de (die tot eind 2021 onder de radar bleven van de fiscale overheden; sedert 2022 heeft fiscale overheid veel makkelijker toegang tot banksaldo’s van alle Belgische onderdanen).

Per 21.12.2021 bevestigde het Hof van Beroep te Brussel, het standpunt dat de huur die de betrokkene ontvangen heeft, beroepsmatig moet gezien worden en dus ook op die manier belast moet worden. De bevoegde rechtbank beschouwd de verhuringen als een permanente en gebruikelijke activiteit die het gewone beheer van een privévermogen overschrijdt.

Met dit vonnis in de hand, vrezen we dat tal van fiscale ambtenaren zich de komende maanden geroepen zullen voelen om bepaalde dossiers net iets meer aandacht te bekijken…

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus