Ondernemersrapport vs. schoolrapport

Onderneem jij blind? Krijg jij jouw cijfers 9 maand na afsluiting van je boekjaar? Alles gaat sneller. Telecom operatoren pakken uit met 5G en fibernetwerk, waardoor een arts langs de andere kant van de wereld een heelkundige herseningreep kan overnemen via de robot. Met AI zorgen ze ervoor dat een panne onmogelijk wordt voor een machine, en blijven producties steeds op volle toeren draaien.

Contact opnemen

Ondernemer versus student

Een hedendaags voorbeeld: een leerling aan de middelbare school legt testen af rond november, december. Hij krijgt hier op korte termijn reactie op van de leraren, onder de vorm van een tussentijds rapport. De actiepunten die hier vermeld worden, zorgen ervoor dat hij kan bijsturen en accenten kan leggen op dingen die moeten verbeteren. En zo gaat dit gedurende heel het schooljaar verder, tot hij eind juni weet waar hij staat en of hij geslaagd is.

Wanneer krijg jij als ondernemer jouw eerste ondernemersrapport of tussentijdse cijfers? Dit zal hoogstwaarschijnlijk niet driemaandelijks zijn… Als student zou je dit niet aanvaarden! Waarom wel als ondernemer?

Een ondernemer start per 1 januari, waarbij hij in de meeste gevallen in april voor de eerste keer documenten aan zijn accountant bezorgt. Meestal blijft het moordend stil langs die zijde. Al snel is het juli en moeten er weer stukken ingeleverd worden bij de accountant. Vervolgens gaan we de vakantie in, waardoor andere zaken voorrang krijgen bij de accountant in september en oktober. Hier gaat dus een lange tijd voorbij, vooraleer er nieuwe documenten moeten worden ingediend. En meestal heeft de accountant weer geen tijd…

Het zal dus razendsnel weer januari zijn, waarbij je een volgend kalender- en boekjaar ingaat zonder dat je je accountant écht deftig gesproken hebt. De accountant zal misschien wakker schieten in september van het volgende jaar, waar hij op dat moment beseft dat er stukken ontbreken. Eind oktober wordt dan de aangifte ingediend van vorig jaar. Hopelijk is er wat tijd om toch minstens dit te bespreken met de klant. En zo zal dit zich vaak herhalen in de komende jaren.

Dit pakken wij anders aan! Cobofisk bekijkt maandelijks/ driemaandelijks de cijfers, analyseert en bespreekt ze op regelmatige basis, tijdens het lopend boekjaar. Door permanent cijfers bij te sturen, kan de ondernemer veel sneller reageren en onze adviezen omzetten in acties.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus