Overname van een vennootschap: share deal of asset deal?

Wanneer je beslist om over te gaan tot de overname van een vennootschap, kan dit op twee manieren gebeuren. Ofwel kies je voor een share deal, ofwel voor een asset deal. Voordat je een keuze maakt tussen beide, is het van belang te weten wat de – zowel fiscale als economische – verschillen zijn en waar je op moet letten.

Contact opnemen

Share deal

Bij een share deal of aandelentransactie neem je de aandelen van een bestaande vennootschap over. Dit heeft als voordeel dat er ten aanzien van derden geen veranderingen zijn (bv. ondernemingsnummer blijft behouden, contracten en vergunningen gaan mee over, etc.). Het nadeel is dat ook alle risico’s die aan de vennootschap verbonden zijn in dat geval mee over gaan. Het gaat hier bv. over bestaande (schuld)vorderingen, eventuele schulden bij btw of RSZ, etc. Het wordt dus aangewezen om vooraf de onderneming die je wenst over te nemen grondig door te lichten (due diligence) zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Op fiscaal vlak is een overname van aandelen van een vennootschap vooral voordelig voor de verkoper, omdat de meerwaarde op de verkoop van aandelen niet belast is. Voor de overnemer is deze transactie minder interessant, omdat de aangekochte aandelen niet kunnen worden afgeschreven.

 

Asset deal

Bij een asset deal of overname van activa en passiva neem je één of meerdere activa en eventueel ook passiva over van een vennootschap. Het kan gaan om een algemeenheid (het gehele vermogen, alle activa en passiva van de vennootschap), een bedrijfstak of bepaalde activa of passiva van de vennootschap. Het voordeel van een dergelijke overname is dat de koper precies weet wat hij overneemt, in tegenstelling tot wat het geval is bij een share deal.

Op fiscaal vlak is een asset deal vooral voordelig voor de koper aangezien de aangekochte activa kunnen worden afgeschreven. Ook de economische risico’s zijn minder groot voor de overnemer, want niet de volledige vennootschap wordt overgenomen. Voor de verkoper is deze transactie dan weer minder interessant aangezien de eventuele meerwaarde belast wordt bij de vennootschap die de activa verkoopt.

De overname van een onderneming heeft ook gevolgen voor de bestaande werknemers. Zo zullen in principe alle bestaande arbeidsovereenkomsten mee overgaan naar de nieuwe werkgever. Dit betekent dus dat de werknemers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden (met behoud van hun bestaande rechten en plichten) kunnen blijven werken voor de koper. Bovendien kan de overname op zich ook geen reden vormen tot ontslag door de overdrager of overnemer.

Verder is het ook van belang aandacht te hebben voor eventuele contractuele bepalingen die werden opgenomen in de overnameovereenkomst. Het kan bv. gaan om een niet-concurrentiebeding waarbij een contractspartij zich ertoe verbindt om geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen gedurende een welbepaalde periode en binnen een bepaald geografisch gebied. Ook worden er regelmatig waarborgen en verklaringen (zogenaamde “representations and warranties”) opgenomen in overnameovereenkomsten. Dit zijn contractuele verklaringen en waarborgen die door de verkoper worden gegeven over het voorwerp van de overeenkomst, bv. hangende conflicten, lopende rechtszaken, correctheid van de boekhoudkundige stukken, etc. De contractspartijen zullen vervolgens ook de omvang en de duur van de aansprakelijkheid van de verkoper bepalen als na de overname blijkt dat de garantie niet correct is.

Als je hierover vragen hebt, of zelf overweegt een onderneming over te nemen of te verkopen, kun je altijd terecht bij ons Legal Team voor juridisch advies.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus