Relance overuren: het teveel vergeten fiscaal smeermiddel tussen werkgever en werknemer

De afgelopen twee jaar zijn we steeds overstelpt met overheidsmaatregelen door de wereldwijde coronasituatie. Zo waren er ook maatregelen omtrent relance overuren. Heel wat ondernemers en werknemers hebben vorig jaar genoten van maximaal 120 relance overuren. Deze regel is ook dit jaar nog geldig, wat vele precies uit het oog verloren zijn.

Contact opnemen

Sociale en fiscale vrijstelling voor de relance – overuren

Ter opfrissing vermeld ik hier gewoon dat er dit jaar GEEN RSZ-bijdragen verschuldigd zijn op die 120 relance-overuren. Er zijn dus geen werknemers (13,07%) – en geen werkgevers (25%) RSZ-bijdragen op verschuldigd. Daarnaast zijn relance- overuren dit jaar niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en aan personenbelasting. Er moeten dus geen belastingen op betaald worden door de werknemer. Daarnaast is de loonkost voor de werkgever 100% aftrekbaar. Anders uitgedrukt: de kostprijs voor de werkgever = nettoloon voor de werknemer!

Alleen maar voordelen dus!

Voorwaarden

• De werknemer moet vrijwillig in het systeem stappen
• De werkgever en de werknemer moeten op voorhand een schriftelijke overeenkomst opstellen
• De som van normale werkuren en vrijwillige overuren mogen de grenzen van 11 uur per werkdag en 50 uur per werkweek niet overschrijden
• De wekelijkse arbeidsduur (overuren inbegrepen) mag niet meer bedragen dan gemiddeld 48 uren over een periode van 4 maanden
• ….

Opmerkingen
• Opletten met deeltijdse medewerkers
• Geen overloon voor de 120 relance-overuren
• De 120 relance-overuren moeten niet ingehaald worden
• Kan perfect gecombineerd worden met gewone vrijwillige overuren, positief voor beide partijen om eerst 120 relance-overuren op te nemen
• De regeling telt ook voor bedienden

Op een moment waar velen kampen met een gebrek aan werknemers, lijkt me dit een opportuniteit om medewerkers een extra te gunnen. Dit zonder dat er extra kosten zijn voor de werkgever.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus