Welk type accountant heb jij?

Heb je een toekomstgerichte accountant met verstand of heb je een accountant die graag risico’s neemt? Vroeger hanteerde men de regels voor een wettelijk in orde boekhouding iets losser. Afgelopen jaren is er echter heel wat ingrijpend gewijzigd. Zo worden tal van zaken die tien jaar geleden nog fiscaal enigszins getolereerd werden, vandaag niet meer aanvaard. Fiscale correctheid treedt vandaag meer en meer op de voorgrond.

Contact opnemen

Rechtspraktijk: ondernemer en accountant veroordeeld

Anno 2021 gaat het plots wel heel snel. Dat bewijst een recente uitspraak door een rechter van de correctionele rechtbank. Recent werd een accountant door de correctionele rechtbank mee verantwoordelijk gesteld voor het feit dat een cliënt geen kasboek kon voorleggen dat op getrouwe en volledige wijze de contante verrichtingen weergaf. De betrokken rechter stelde de accountant mee verantwoordelijk, aangezien hij van mening was dat de accountant niet in volle onafhankelijkheid zijn beroepswerkzaamheden had verricht. Door wellicht zelf retroactief een kas op te stellen, had de accountant niet gehandeld met de vereiste vakbekwaamheid en met respect voor het wettelijk en deontologisch kader. De rechter ging zelfs nog verder en stelde uitdrukkelijk dat de accountant een grens had overschreden door te poneren dat hij een wettelijk conforme boekhouding had gevoerd, terwijl er geen kasboek beschikbaar was geweest.

De deontologie: het ITAA

Wat zegt de beroepsvereniging van accountants hierover? Het ITAA (Instituut voor Tax Advisors en Accountants), schrijft onder meer: “Elke verrichting moet zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven worden in eendagboek. Zodoende moeten de contante verrichtingen – welke in bepaalde sectoren legio zijn – zelf door de cliënt ingeschreven worden. Deze verplichting van de cliënt is ingegeven door de boekhoudwetgeving, zoals opgenomen in het Wetboek economisch recht onder Boek III, Hoofdstuk 2, artikel 82 en volgende”. Iets verder wordt het ITAA nog duidelijker: “Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zijn kasregister bij te houden, niet die van de accountant. Indien nodig dient de accountant aan zijn cliënt uit te leggen hoe hij die dagboeken moet bijhouden. Indien de ondernemer weigert dit dagboek bij te houden, dient de accountant zich te onthouden van een verdere samenwerking ter bescherming van zijn persoonlijke aansprakelijkheid.”

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Uit de wettelijke en deontologische regels kan je veel afleiden. Een ding is zeker duidelijk: als jouw accountant zich nog inlaat met het schrijven van jouw kasdagboek, dan heb je een accountant die er graag de kantjes afrijdt. Dan neem je accountant niet alleen risico’s voor zichzelf, maar brengt hij ook jou als ondernemer in gevaar. Een correcte, plichtbewuste en toekomstgerichte accountant zou zich hier niet mee inlaten. Heb je te maken met een accountant die te veel risico’s neemt met jouw boekhouding? Dan raden we jou aan om in dat geval die samenwerking eens opnieuw in vraag te stellen. Ga voor een toekomstgerichte accountant die met jou meedenkt.

Kunnen wij jou helpen?

Doe beroep op onze experts. Wij zorgen voor een correcte en optimale aangifte van jouw personenbelasting, zodat jij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let’s inspire you

Zin om je kennis
te verruimen?

Openingsuren

Maandag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Dinsdag 08:30 – 12:00
Woensdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Donderdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 17:00
Vrijdag 08:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00

© Copyright | Cobofisk | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | By Publiplus