Business Process Management

Business Process Management of kortweg BPM is nog een stapje verder. We gaan de verschillende bedrijfsprocessen/afdelingen analyseren en kijken hoe we deze processen/afdelingen verder kunnen optimaliseren en verbeteren.Als externe partner en fiscaal specialist zijn wij in staat om uw onderneming zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen zodat de pijnpunten naar boven komen drijven. Daarna bekijken we samen hoe we deze pijnpunten kunnen aanpakken en wat de beste oplossing is voor uw onderneming.Business Process Management is echter geen éénmalige opdracht maar is een continu proces dat steeds moet worden herhaald en opgevolgd. Om dit makkelijker op te volgen en te controleren ontwikkelen we op maat gemaakte tools die u in staat stelt om deze processen nauwgezet op te volgen zodat u steeds op tijd kan optreden wanneer nodig.

Diverse bedrijfsoplossingen

Door onze uitgebreide kennis en de vele domeinen binnen business process management hebben we hieronder enkele van onze specialisaties opgesomd. Deze zijn niet gelimiteerd, hebt u onze raad voor iets anders nodig, laat het ons zeker weten en we kijken samen wat we kunnen aanbieden. Ligt het domein te ver buiten onze kennisgebied dan laten we ons bijstaan door specialisten in kwestie zodat er kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Wet Continuïteit Ondernemingen

Cobofisk begeleidt bedrijven die in problemen zitten op een professionele manier. Wij helpen bij de tussenkomst van de vele schuldeisers en stellen een persoonlijk begeleidingsplan op. Door de actieve en intensieve begeleiding helpen we de onderneming terug op de rails te krijgen. Bij gerechtelijke disputen werken wij nauw samen met gerenommeerde advocaten die zich specialiseren in de WCO wetgeving. Hierdoor hebt u de beste begeleiding om uw bedrijf terug rendabel te maken.

Overnames en fusies

Wanneer u een overname of fusie wil doorvoeren kan Cobofisk u helpen het hele proces doorlopen. Van een correcte waardebepaling tot de overname en fusie zelf. Wij zitten samen rond te tafel en kijken welke de beste oplossingen zijn en welke richting we uit moeten. Steeds worden de beslissingen in samenspraak genomen, dit onderbouwt door financiële cijfers en jaren ervaring.

Waardering van bedrijven

Bij een waardering van een onderneming is de belangrijkste vraag wat de werkelijk waarde van een onderneming is. Dit is niet altijd eenvoudig te bepalen doordat er verschillende waarderingsmethodes gebruikt kunnen worden. Daarbij willen potentiele kopers de prijs naar beneden drukken en de verkopers deze naar boven opkrikken. Cobofisk staat in voor de best mogelijke waardebepaling van uw onderneming.

Kostprijsanalyse

Bij Cobofisk zit u aan de bron om een goede en correcte kostprijsanalyse uit te voeren voor uw producten/diensten. Wij kunnen zeer nauwkeurig bepalen wat de kostprijs per product is of wat de kosten zijn per afdeling en welke marge u hierop hebt . Bovendien levert het weten van de exacte kostprijs een enorm concurrentieel voordeel op.

Due diligence

Een due diligence rapport is een boekenonderzoek dat zich richt op het vaststellen van de juistheid van de informatie en gegevens die gepresenteerd worden. Door zelf een due diligence uit te voeren kunnen, op voorhand de negatieve aspecten worden aangepast en op een correcte manier naar buiten worden gebracht. Wij staan er dan ook op, om dit correct uit te voeren zodat u in de toekomst niet voor verassingen komt te staan.

Haalbaarheidsstudie investeringsprojecten

Bij grote investeringsprojecten is het zeer belangrijk dat u op voorhand zoveel mogelijk informatie verzamelt en dat u weet wat het uiteindelijk zal opleveren. Cobofisk voert haalbaarheidsstudies uit voor investeringsprojecten zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan en u op lange termijn kan genieten van uw investering.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen (cost-efficiency)

Door het analyseren en interpreteren van uw boekhoudkundige cijfers helpen wij uw onderneming bij te sturen en efficiënter te laten verlopen. Afdelingen worden beter op elkaar afgestemd en er wordt gekeken waar en hoe we kosten kunnen besparen. Wij kijken op lange termijn hoe we via business process management uw bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren.

Afstemmen interne rapporteringen van verschillende afdelingen

Bij grotere ondernemingen met verschillende afdelingen is het vaak zo dat de afdelingen afzonderlijk goed functioneren maar dat de samenhang ontbreekt. Als externe partner helpt Cobofisk de afdelingen beter op elkaar af te stemmen door het ontwikkelen van persoonlijke tools. Hierdoor wordt de effectiviteit van de onderneming verhoogd en worden kosten gespaard.

Geïnteresseerd?

Maak vrijblijvend een afspraak, wij luisteren graag naar uw verhaal en proberen u op de meest gunstige manier van dienst te zijn.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief: u ontvangt regelmatig nuttige info en blijft op de hoogte van de belangrijkste nieuwtjes.