Nieuwe corona steunmaatregelen: investeringsaftrek 25%

Wat is investeringsaftrek? De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van de investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Deze investeringen dienen nieuw (geen tweedehands) en 100% beroepsmatig te zijn. Verhoging naar 25% Naar aanleiding van de corona-crisis is er in een tweede fase beslist om de investeringsaftrek…

dienstreis

Binnenlandse dagvergoeding: belangrijke wijzigingen

Nieuwe regels dagvergoeding Sinds 1 oktober 2018 heeft de fiscus de regels om gebruik te mogen maken van de forfaitaire dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen in belangrijke mate aangescherpt. Vooreerst werd de maximale dagvergoeding verminderd naar 17,06 euro per dag. Daarnaast mag deze vergoeding nog slechts toegepast worden, als het een verplaatsing betreft van minimaal 6…