VVPRbis vennootschappen: Hoe Cobofisk ervoor zorgde dat sommigen hun kapitaal niet meer moeten volstorten

Waarom een VVPRbis vennootschap? Een Belgische vennootschap die dividenden uitkeert, moet naast het betalen van 20% of 25% vennootschapsbelasting op haar fiscale winst, normaal gezien nog eens 30% roerende voorheffing afhouden alvorens 70% netto dividenden aan fysieke personen te mogen uitkeren. Sinds 1 juli 2013 werden er echter vele vennootschappen opgericht die zich, mits ze…

Nieuwe corona steunmaatregelen: investeringsaftrek 25%

Wat is investeringsaftrek? De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van de investeringen afgetrokken kan worden van de belastbare winst. Deze investeringen dienen nieuw (geen tweedehands) en 100% beroepsmatig te zijn. Verhoging naar 25% Naar aanleiding van de corona-crisis is er in een tweede fase beslist om de investeringsaftrek…