Wat als uw bedrijf zich in woelig vaarwater begeeft?

Een bedrijf in woelig vaarwater doet er vaak goed aan om zich eerder vroeg dan laat te bezinnen over mogelijke herstelmaatregelen. Vaak zijn er in een vroege fase van betalingsmoeilijkheden nog toekomstmogelijkheden. Ook is er nog waarde in de onderneming aanwezig (bv. klantenbestand, relaties met leveranciers,…). De wetgever heeft voorzien in een procedure waardoor dergelijke bedrijven…

Court hammer, Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen, uw geld toch te pakken krijgen?

  Onbetaalde facturen Onbetaalde facturen, vele ondernemers kennen het probleem helaas maar al te goed. Een goede opvolging van debiteuren is essentieel voor elke onderneming. Maar wat als uw schuldenaren in gebreke blijven? Hoe kan u op de meest eenvoudige manier aan uw geld geraken? Hieronder geven wij u de mogelijkheden. Vooreerst dient er een dubbel onderscheid…

debt collector, deurwaarder

Heb je een gefailleerde klant? Cobofisk doet de aangifte van uw schuldvordering voor u. Informeer hier.

Het elektronische faillissementsdossier. De digitalisering van justitie is één van de pijlers van het nieuwe justitieplan van Minister Koen Geens. De nieuwe wet van 1 december 2016 voert het Centraal Register Solvabiliteit (=RegSol) in. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank waarin het digitale faillissementendossier wordt opgenomen.   Elk faillissementendossier wordt vanaf 1 april 2017 elektronisch bijgehouden,…

WCO

Welke soorten WCO’s zijn er?

  Welke soorten WCO’s zijn er ? Teveel ondernemers denken op vandaag dat er slechts één WCO procedure is. De werkelijkheid is echter iets ingewikkelder, gezien er in feite een viertal verschillende procedures mogelijk zijn. Een heel weinig bekende WCO procedure is de zogenaamde buitengerechtelijke procedure waarbij de wetgever aan bedrijven de mogelijkheid geeft met…

Waarom hebben ondernemers schrik van ‘Wet continuïteit ondernemingen’?

  Waarom hebben ondernemers schrik van ‘Wet continuïteit onderneming’? (WCO) Het is nochtans een miskend reddingsmiddel. De afgelopen maanden wordt fiscaal adviesbureau Cobofisk meer en meer ingeschakeld in WCO ( Wet continuïteit ondernemingen ) procedures. Hierdoor hebben we dus toch wel al wat ervaring dienaangaande. Vooreerst moeten we vaststellen dat heel veel ondernemingen zich in feite…

WCO

WCO wordt te laat ingeroepen

  WCO wordt te laat ingeroepen   Ervaring leert dat bedrijfsleiders dikwijls veel te lang wachten om over te gaan tot het inschakelen van deskundig advies inzake het al of niet beroep doen op we wetgeving inzake continuïteit van ondernemingen. Ondernemers zien nog teveel het negatieve van de WCO wetgeving, terwijl ze er veel sneller…