FAQ Boekhouden

Hieronder staan enkele van de meest gestelde vragen (FAQ) die accountants vaak te horen krijgen.

Hebt u nog steeds vragen omtrent uw boekhouding of wilt u ergens meer uitleg over? Neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u met plezier verder.

Er zijn enkele tips die u in acht kan nemen zodat wij minder tijd in uw dossier moeten steken

 • Stuur ALLES tijdig digitaal door (aankopen/verkopen)
 • Zorg ervoor dat de volmachten met codabox in orde zijn voor het automatisch aanleveren van bankuittreksels (vennootschappen)
 • Stuur alle facturen door (ook de niet betaalde)
 • Vermijd dubbele facturen
 • Beperk uw privé facturen
 • Zijn er facturen of ticketjes betaald met visa, scan de ticketjes met uw app en geef de correcte betaalwijze mee.

Het veranderen van boekhouder kan zeer vlot verlopen

1. U bekijkt eerst hoe lang uw opzegtermijn loopt en dient deze te respecteren.

Hebt u geen opzegtermijn afgesproken met uw vorige boekhouder (via een contract) dan staat het u vrij om op eender welk ogenblik een einde aan de samenwerking te maken

2. U tekent bij uw nieuwe boekhouder een volmacht dat hij uw dossier mag overnemen.

3. U spreekt af vanaf wanneer uw boekhouder uw dossier mag overnemen. (probeer dubbele kosten te vermijden door goede afspraken te maken met beide boekhouders)

4. Daarna contacteert uw nieuwe boekhouder uw vorige boekhouder dat hij uw dossier volledig zal overnemen.

5. Er wordt samen een overdrachtstermijn afgesproken en daarna ontvangt uw nieuwe boekhouder uw volledige boekhouding en verloopt alles via uw nieuwe boekhouder.

(Een e-id kaart lezer is verreist en moet correct geïnstalleerd worden)
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/

Er zijn 2 soorten volmachten, in eigen naam en in naam van uw onderneming. Beiden moeten echter wel in orde gebracht worden.

1. Plaats uw ID kaart in de kaartlezer en ga naar: www.taxonweb.be

2. Bij “Ik wil meer informatie” klik op onthaalpagina voor de volmachthouder

3. Klik daarna op self service mandatensysteem

4. Meld aan met uw eID

5. Hier kunt kiezen of u de volmacht wil geven in eigen naam of in naam van uw onderneming (beiden moeten echter een volmacht geven, dit doe je dus 2 keer)

6. Klik daarna op “U heeft 1 mandaat die u nog moet ondertekenen”

7. Klik op het vergrootglas – te ondertekenen

8. Klik op het pennetje rechts bovenaan om te ondertekenen (Als u nog een volmacht hebt bij een andere boekhouder kunt u deze ook hier stopzetten)

9. Klik op “Het mandaat bevestigen” en daarna op het vinkje en OK

10. Uw mandaat is in orde (let wel als u nog een mandaat moet geven voor uw onderneming of in eigen naam, doet u de procedure nog eens) BEIDEN zijn vereist

De volledige stapsgewijze procedure met afbeeldingen kunt u hier downloaden.

Wanneer u met een onderneming wil starten moet u een aantal zaken op orde hebben en bepaalde stappen doorlopen. Dit voor, tijdens en na de oprichting van uw onderneming.

Voor extra informatie verwijzen we u graag door, naar onze pagina “ik wil zelfstandig worden” of maak vrijblijvend een afspraak.

In principe mag u maar beginnen met uw activiteiten vanaf uw onderneming is ingeschreven in de KBO en u uw BTW nummer hebt.

Voor extra informatie verwijzen we u graag door naar dit artikel.

In ons boekhoudkantoor werken we met verschillende boekhoudprogramma’s. Wij stellen ons software open zodat u deze kan gebruiken. Als u zelf over een pakket beschikt waar u gewoon bent om mee te werken of dat beter bij uw activiteiten aansluit, kunt u dit verder blijven gebruiken.

Een factuur moet opgemaakt worden conform bepaalde wettelijke regelgevingen. Bepaalde gegevens moeten verplicht op een factuur vermeld worden vooraleer deze rechtsgeldig is.

Wat er verplicht is kunt u verder lezen op dit artikel.

Hier moeten we toch een onderscheid maken tussen eenmanszaken en vennootschappen. U brengt steeds alle document binnen hieronder beschreven.

Eenmanszaken

 • Verkoopfacturen: Al uw uitgereikte facturen van de desbetreffende maand of kwartaal.
 • Aankoopfacturen: Al uw inkomende facturen van de desbetreffende maand of kwartaal, ook degene dat u nog moet betalen.

Vennootschappen

 • Verkoopfacturen: Al uw uitgereikte facturen van de desbetreffende maand of kwartaal.
 • Aankoopfacturen: Al uw inkomende facturen van de desbetreffende maand of kwartaal, ook degene dat u nog moet betalen.
 • Financieel: Alle verrichtingen (uittreksels) van ALLE bedrijfsrekeningen van de desbetreffende maand of kwartaal; Alsook uw uitgavenstaten van uw bedrijfskredietkaarten.
 • Kasboek: Indien er een kasboek aanwezig is, moet het kasboek ook meegegeven worden.

Een creditnota is in feite een negatieve factuur. Het is een factuur waarmee u de oorspronkelijke factuur ervan geheel of gedeeltelijk tegen boekt. Dit kan gebeuren wanneer de klant in kwestie zijn oorspronkelijke factuur betwist bv. door een onvolledige levering, schade, verkeerde levering,.. De creditnota vermeld een negatief bedrag waarbij de klant recht heeft op een terugbetaling van dat bedrag. Vaak wordt er afgesproken dat het bedrag in mindering wordt gebracht op de volgende factuur of op een openstaand saldo.

Een correcte creditnota

De creditnota vermeldt dezelfde verplichtingen zoals bij een factuur. Daarbovenop moeten er nog een aantal extra zaken vermeld worden.

 • Het woord “Creditnota” in plaats van “Factuur”.
 • Volgende vermelding moet ook opgenomen worden. “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht” (art. 4 §1 3° KB nr. 4).
 • Verwijzen naar de oorspronkelijke Factuur en Factuurdatum.

Een btw-aangifte moet steeds ingediend worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Dit gebeurt steeds online via de intervat-toepassing (http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/). Er kan zowel een manuele indiening gebeuren evenals een indiening via een xml-bestand.

Als uw omzetcijfer van uw onderneming hoger is dan 2.500.000 euro (excl. btw) dan bent u een maandaangever.

 • U moet elke maand een btw-aangifte indienen.
 • De aangifte moet ingediend en betaald worden ten laatste de 20ste van de maand die volgt op de maand van de activiteiten.
 • Echter moet er in de maand december een voorschot betaald worden voor de maand december van het zelfde jaar.

Als uw omzetcijfer van uw onderneming hoogstens 2.500.000 euro (excl. btw) is dan kunt u kiezen voor een driemaandelijkse aangifte.

 • U moet driemaandelijks een btw-aangifte indienen.
 • Echter moet er steeds een voorschot betaald worden, uiterlijk de 20ste van de 2de en 3de maand van het kwartaal. Dit telkens voor een derde van de verschuldigde btw van het vorig kwartaal.
 • U moet die aangiften indienen en in voorkomend geval het saldo van de verschuldigde btw betalen ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal van de activiteiten.

De wet van 17/09/2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wil voorkomen dat een crimineel vermogen via een witwasoperatie in de legale economie komt.

Als fiscaal accountant zijn wij onderworpen aan deze wetgeving en dienen hiertoe een aantal richtlijnen na te leven.

Daarom zijn we gehouden tot het uitvoeren van een klantenonderzoek. Dit houdt in dat wij elke cliënt zijn lasthebbers en de uiteindelijke begunstigde van de cliënt dienen te identificeren (aan de hand van uw EID, gecoördineerde statuten,…).

De identificatiegegevens dienen we bij te houden en deze op geregelde tijdstippen te hernieuwen.

De wetgeving houdt in dat voor verdachte transacties een schriftelijk verslag moet opgemaakt worden en een vermoedelijke witwasoperatie dient gemeld te worden aan de CFI.

Heeft u hierover vragen, aarzel dan niet ons kantoor te contacteren.

Geïnteresseerd?

Maak vrijblijvend een afspraak, wij luisteren graag naar uw verhaal en proberen u op de meest gunstige manier van dienst te zijn.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief: u ontvangt regelmatig nuttige info en blijft op de hoogte van de belangrijkste nieuwtjes.