Afschaffing attest bedrijfsbeheer en beroepskennis in Vlaanderen

Afschaffing attest bedrijfsbeheer op 1 september 2018 Na het afschaffen van de vestigingswet, die beroepskennis in specifieke sectoren niet meer noodzakelijk maakt, gaat nu ook de vereiste van het attest bedrijfsbeheer geschrapt worden. Dit betekent dat je als startende zelfstandige niet meer zal moeten voldoen aan deze twee, vaak nogal omslachtige voorwaarden. De afschaffing van beroepskennis is in voege gegaan vanaf 1 januari 2018.…

Lees verder!

We start your business!

  WE START YOUR BUSINESS! ALLE INFO – ÉÉN LOCATIE.   Je idee wordt een bedrijf.   Je bent een toekomstige en gedreven ondernemer en wil een eigen zaak starten. Je zit echter nog met een aantal startersvragen. Bij Cobofisk heb je één locatie voor de antwoorden op je vragen. Na een gesprek heb je…

Lees verder!

Werklozen mogen zelfstandige activiteit opstarten

  Sedert 01 oktober 2016 kunnen werklozen een zelfstandige activiteit opstarten zonder meteen hun werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Tot voor die datum was het niet steeds eenvoudig om als werkloze over te schakelen naar een zelfstandige activiteit, omdat het meteen alles of niets was. Nu creëert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening echter een mogelijke overgangsperiode van twaalf…

Lees verder!

Zelfstandige in bijberoep

U oefent al een beroep uit voor een werkgever, maar u wilt tegelijkertijd ook nog als zelfstandige aan de slag. Dat kan. Er bestaan vele en diverse redenen om zelfstandige in bijberoep te worden. De één wil beginnen met ondernemen maar is niet in de mogelijkheid om er full time mee bezig te zijn. De…

Lees verder!

Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit

  Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit Dat deze regering fraude in het algemeen langzaam heel ernstig begint te nemen blijkt uit meerdere initiatieven die ze de afgelopen weken en maanden naam. Per 27 mei 2016 heeft onze Ministerraad nu ook beslist dat een zelfstandige zich bij een sociaal verzekeringsfonds…

Lees verder!

Aansluiten als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds

Aansluiten als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds Zoals u ongetwijfeld weet, moet elke natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in België sociale bijdragen betalen. Daarvoor dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien u een vennootschap opricht om zelfstandige activiteiten uit te oefenenen, moet u zowel zichzelf als uw vennootschap aansluiten. Het sociaal…

Lees verder!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Startende kleine ondernemingen kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Vanaf 01 juli 2015 kunnen kleine startende ondernemingen een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen van 10% of in sommige gevallen zelfs 20% van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldiging van werknemers.   Startende ondernemingen worden in het kader van deze…

Lees verder!