Welke soorten WCO’s zijn er?

  Welke soorten WCO’s zijn er ? Teveel ondernemers denken op vandaag dat er slechts één WCO procedure is. De werkelijkheid is echter iets ingewikkelder, gezien er in feite een viertal verschillende procedures mogelijk zijn. Een heel weinig bekende WCO procedure is de zogenaamde buitengerechtelijke procedure waarbij de wetgever aan bedrijven de mogelijkheid geeft met…

Lees verder!

Roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan belast?

  Roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan belast?   Begin april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingadministratie op haar website een toch wel meteen erg gecontesteerd standpunt waarbij zij van mening is dat alle roerende schenkingen van gelden en effecten met voorbehoud van vruchtgebruik die gebeurd zijn sedert 01 september 2013, door ouders, grootouders, ooms…

Lees verder!

Waarom hebben ondernemers schrik van ‘Wet continuïteit ondernemingen’?

  Waarom hebben ondernemers schrik van ‘Wet continuïteit onderneming’? (WCO) Het is nochtans een miskend reddingsmiddel. De afgelopen maanden wordt fiscaal adviesbureau Cobofisk meer en meer ingeschakeld in WCO ( Wet continuïteit ondernemingen ) procedures. Hierdoor hebben we dus toch wel al wat ervaring dienaangaande. Vooreerst moeten we vaststellen dat heel veel ondernemingen zich in feite…

Lees verder!

Visie op de toekomst

  Visie op de toekomst door Luc Coopman Ondernemers staan synoniem voor hard werken, innovatief, doorzettingsvermogen en nemen vooral heel veel verantwoordelijkheid. Ondernemers beseffen dat vooruitgang, welvaart en groei, in hun eigen handen liggen, eerder dan ze van iemand anders te verwachten of ze door anderen te laten verdienen. Ondernemer dragen altijd en overal de…

Lees verder!

Hoe vind ik een goede boekhouder?

  Hoe vind ik een goede boekhouder? Met zijn allen kunnen we niet rond de vaststelling dat de wetgever het de ondernemers en hun boekhouders absoluut niet makkelijk gemaakt heeft. De Belgische wetgeving is enorm complex geworden. Eén en ander heeft tot gevolg dat alle noodzakelijke kennis niet langer door één persoon kan verwerkt en…

Lees verder!

Kinderbijslag als extra legaal

  Kinderbijslag nu ook aanvaard als extra legaal voordeel. Het overheidsbeslag op lonen noopt zowel werkgever als werknemer om creatief om te springen met hetgeen een werkgever uitkeert aan zijn werknemers. Al een aantal jaren keren bepaalde werkgevers aan sommige medewerkers met kinderen een extra legale kinderbijslag uit. Tot recent was het niet 100% zeker…

Lees verder!

WCO wordt te laat ingeroepen

  WCO wordt te laat ingeroepen   Ervaring leert dat bedrijfsleiders dikwijls veel te lang wachten om over te gaan tot het inschakelen van deskundig advies inzake het al of niet beroep doen op we wetgeving inzake continuïteit van ondernemingen. Ondernemers zien nog teveel het negatieve van de WCO wetgeving, terwijl ze er veel sneller…

Lees verder!

Roerende voorheffing

  Vennootschappen opgericht na 30 juni 2013 en 15% roerende voorheffing op dividend   Vennootschappen opgericht vanaf 01 juli 2013 kunnen uitzonderlijk van een verlaagd tarief van roerende voorheffing genieten van 15% op het uitgekeerde dividend. Naast de voorwaarde dat dit pas gaat na het derde boekjaar, is er natuurlijk ook nog de voorwaarde dat…

Lees verder!

Verlaging Sociale bijdragen werkgever

Verlaging sociale bijdragen werkgever vanaf 2016   Sedert geruime tijd bedragen de patronale bedragen in principe 32,40%. In het kader van de wetgeving inzake jobcreatie en koopkracht wordt met ingang van 01.01.2016 de patronale bijdrage verlaagd naar 30%. En vanaf 01 januari 2018 wordt deze verder verlaagd naar 25%. Zo zullen de gemiddelde loonniveaus ook…

Lees verder!

Forfaitaire beroepskosten

Forfaitaire beroepskosten voor werknemers aanslagjaar 2017   Voor aanslagjaar 2017 zijn de forfaitaire beroepskosten vastgelegd als volgt: Voor werknemers: Tot 8.450€                                            30% Van 8.450€ tot 19.960€                …

Lees verder!

Online pensioendossier

Bekijk je online pensioendossier via de website van de overheid: Sinds 2010 werkt de overheid aan de online pensioenwebsite mijn pensioen. Het is in feite de bedoeling dat vanaf eind 2017 zowel de werknemers, zelfstandigen als ambtenaren alle informatie over hun wettelijk en aanvullend pensioen  online in hun pensioendossier kunnen terugvinden op deze website. Vanaf nu…

Lees verder!

Bedrijfswagen

Hoe bereken ik het voordeel in natura voor een bedrijfswagen in 2016?   Referentie CO² uitstoot 2016 Benzinewagen         107 g/km Dieselwagen            89 g/km   Voorbeeld : Een werknemer krijgt een bedrijfswagen met dieselmotor ter beschikking die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De Co² uitstoot van de bedrijfswagen bedraagt 105 g/km Voor deze dieselwagen bedraagt het Co-percentage  = (5,5% +…

Lees verder!

Verhoogde investeringsaftrek

Verplichte formaliteit voor verhoogde investeringsaftrek zoals milieuvriendelijke investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling en energiebesparende investeringen. De federale overheid wil het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren onder de voorwaarde van een investeringsaftrek. Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en ventilatiesystemen voor de horeca kunnen alle vennootschappen een investeringsaftrek van 13,5% vragen.…

Lees verder!

Flexi-jobs in de horeca

Flexi – jobs in de horeca : een maatregel waarvan alle horeca uitbaters absoluut gebruik moeten maken. Onze regering heeft ter compensatie van de invoering van de witte kassa een aantal bijkomende steunmaatregelen ingevoerd. Zo zijn ze gestart met het systeem van flexi-jobs in de horeca. Het systeem houdt in dat er vanaf 1 december 2015…

Lees verder!