Fruit at work

Fruit op het werk is 100% fiscaal aftrekbaar Fruit op het werk is niet alleen gezond voor je personeelsleden, maar ook voor je boekhouding !  Dergelijke kosten zijn namelijk 100% fiscaal aftrekbaar. Het wordt immers fiscaal beschouwd als een “sociaal voordeel”.  Een extraatje van de werkgever voor de werknemer. De overheid belast dergelijk sociaal voordeel…

Lees verder!

De bedrijfsfiets

Leve de bedrijfsfiets!  De kilometervergoeding die werknemers krijgen voor woon-werkverkeer met de fiets is fiscaal vrijgesteld. De werknemer betaalt er dus geen belasting op. De vergoeding mag maximaal 0,22 EURO per kilometer bedragen. Enkel de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling geven recht op deze vrijgestelde kilometervergoeding. De vrijstelling geldt wanneer men…

Lees verder!

Beroepskosten

De afgelopen jaren werd er heel wat gespeculeerd over beroepskosten. Een stijgend aantal vonnissen van rechtbanken geven de fiscus gelijk bij hun stelling dat de aftrek van bepaalde beroepskosten verworpen wordt als deze enkel gerechtvaardigd worden door middel van Visa of Diners club uittreksels, zonder factuur, btw briefje of enig ander stuk, en een deel…

Lees verder!

Pensioensparen voor inkomstenjaar 2015

Pensioensparen voor inkomstenjaar 2015 Met het einde van het jaar langzaam in zicht, toch even herinneren: voor het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016)kunt u als particulier maximaal 940,00 EUR aan pensioensparen doen. Uw belastingvermindering kan aldus oplopen tot 282,00 EUR (30% fiscaal voordeel op maximaal 940,00 EUR). Hierbij de belangrijkste voorwaarden om van het fiscaal voordeel…

Lees verder!

Vermindering werkgeversbijdragen

Vermindering werkgeversbijdragen voor eerste aanwervingen Sinds 10 oktober 2015 heeft de regering een akkoord bereikt over de werkgeversbijdragen op de aanwerving van een eerste werknemer in de komende vijf jaar. Dit is een sociaal gevolg van de onderhandelingen onder leiding van premier Charles Michel in het kader van de begroting en taxshift. Men wil startende…

Lees verder!

Vrijstellingsregeling BTW

De omzetdrempel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen verhoogt vanaf 01/01/2016 van €15.000 naar €25.000. De kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer een bepaalde drempel niet overschrijdt. Op dit moment bedraagt deze drempel €15.000. Vanaf 01/01/2016 zal het bedrag verhoogd worden tot €25.000. Men wil…

Lees verder!

Schenken met restbeding

Schenken met restbeding Dit is een techniek die vrij nieuw is, maar door de fiscus aanvaard wordt. In essentie komt het neer op een tweetrapsprocédé, waarbij dezelfde goederen opeenvolgend door de eigenaar ervan aan verschillende personen worden toebedeeld. Men kan het omschrijven als een gift waarbij de schenker het geheel of een deel van zijn goederen overmaakt aan een…

Lees verder!

Aansluiten als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds

Aansluiten als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds Zoals u ongetwijfeld weet, moet elke natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in België sociale bijdragen betalen. Daarvoor dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien u een vennootschap opricht om zelfstandige activiteiten uit te oefenenen, moet u zowel zichzelf als uw vennootschap aansluiten. Het sociaal…

Lees verder!

Successierechten en vermogensplanning – generation skipping

Generation Skipping Om dit te vermijden heeft men een efficiënte vorm van vermogensplanning in het leven geroepen, namelijk “generation skipping”. Generation skipping zorgt ervoor dat je via een testament bepaalde goederen rechtstreeks in handen van de kleinkinderen kan laten komen om op lange termijn een aanzienlijk bedrag aan successierechten te gaan besparen. De truc van generation skipping…

Lees verder!

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren?

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren? In het wetboek inkomstenbelasting vinden we volgend artikel terug: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken…

Lees verder!

Mogelijkheid op 30% of 45% belastingvermindering in personenbelasting via Tax Shelter

Aan fiscale creativiteit ontbreekt het onze huidige regering Michel zeker niet. Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge…

Lees verder!

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen Op 26 juni 2013 vaardigde Europa ( Richtlijn 2013/34/EU ) een nieuwe jaarrekening richtlijn uit waarbij er een nieuwe indeling categorieën vennootschappen wordt bepaald. Normaal gezien zal de Belgische regering dit tegen uiterlijk 20 juli 2015 opnemen in onze nationale wetgeving.   Met de jaarrekeningrichtlijn ontstaat er in feite een nieuwe…

Lees verder!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Startende kleine ondernemingen kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Vanaf 01 juli 2015 kunnen kleine startende ondernemingen een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen van 10% of in sommige gevallen zelfs 20% van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldiging van werknemers.   Startende ondernemingen worden in het kader van deze…

Lees verder!