digitalisering

Digitalisering: vlottere samenwerking met boekhouder

  Van papier naar digitalisering De tijd dat men maandelijks of driemaandelijks met zijn facturen en bankuittreksels naar de boekhouder gaat, begint langzaam tot het verleden te behoren. De digitalisering heeft nu ook de samenwerking klant – boekhouder bereikt. Bankuittreksels worden al langer dagelijks elektronisch bezorgd aan de boekhouder. Vervolgens schakelden meer en meer boekhouders…

Lees verder!
DBI

Nieuwe antimisbruikbepaling – DBI Aftrek

  Antimisbruikbepaling passieve holdings : DBI wetgeving nog eens verder verstrengt!   Door de huidige Europese Moeder-dochterrichtlijn kunnen dividenduitkeringen tussen dochter- en moedervennootschappen die in Europa zijn gevestigd, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan, zo goed als belastingvrij worden uitgekeerd.   Bij dergelijke dividenduitkering zal enerzijds de lidstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd, zich in beginsel…

Lees verder!
levensverzekering

Meer duidelijkheid inzake levensverzekeringen

  Meer duidelijkheid over standpunten VLABEL inzake levensverzekeringen   Eind 2015 werden vermogensadviseurs met verstomming geslagen door het standpunt inzake de schenking van levensverzekeringen van de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL). Kort gezegd kwam dit standpunt erop neer dat er erfbelasting verschuldigd was op levensverzekeringen die reeds voor het overlijden van de verzekeringnemer geschonken waren. Dit…

Lees verder!

A.U.B. meer aandacht van bedrijfsleiders voor wettelijke procedures tegenstrijdig belang?

Veel bedrijfsleiders staan er amper nog bij stil, maar als bestuurder van een vennootschap komt het regelmatig voor dat het eigen belang verschilt van het belang van de vennootschap waarin hij of zij bestuurder is. In boekhoudersjargon heeft men het dan over de belangenconflictregeling die van toepassing is wanneer een bestuurder/zaakvoerder een rechtstreeks of onrechtstreeks…

Lees verder!
onroerende goederen

Privaat gebruik onroerende goederen vennootschap, een op korte termijn eindigend verhaal?

De afgelopen weken is plots zeer duidelijk geworden dat mening belastingplichtige dringend zijn persoonlijke situatie inzake onroerende goederen zal moeten herbekijken. Gedurende tientallen jaren waren er dikwijls wel voldoende redenen te vinden om bijv. een gezinswoning met een vennootschap aan te kopen. Of een gebouw dat deels gebruikt werd als kantoor en deels als woning,…

Lees verder!