levensverzekering

Meer duidelijkheid inzake levensverzekeringen

  Meer duidelijkheid over standpunten VLABEL inzake levensverzekeringen   Eind 2015 werden vermogensadviseurs met verstomming geslagen door het standpunt inzake de schenking van levensverzekeringen van de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL). Kort gezegd kwam dit standpunt erop neer dat er erfbelasting verschuldigd was op levensverzekeringen die reeds voor het overlijden van de verzekeringnemer geschonken waren. Dit…

Lees verder!

A.U.B. meer aandacht van bedrijfsleiders voor wettelijke procedures tegenstrijdig belang?

Veel bedrijfsleiders staan er amper nog bij stil, maar als bestuurder van een vennootschap komt het regelmatig voor dat het eigen belang verschilt van het belang van de vennootschap waarin hij of zij bestuurder is. In boekhoudersjargon heeft men het dan over de belangenconflictregeling die van toepassing is wanneer een bestuurder/zaakvoerder een rechtstreeks of onrechtstreeks…

Lees verder!
onroerende goederen

Privaat gebruik onroerende goederen vennootschap, een op korte termijn eindigend verhaal?

De afgelopen weken is plots zeer duidelijk geworden dat mening belastingplichtige dringend zijn persoonlijke situatie inzake onroerende goederen zal moeten herbekijken. Gedurende tientallen jaren waren er dikwijls wel voldoende redenen te vinden om bijv. een gezinswoning met een vennootschap aan te kopen. Of een gebouw dat deels gebruikt werd als kantoor en deels als woning,…

Lees verder!
kosten

Compensatie Indirecte Emissiekosten: vraag uw compensatie ten laatste 31 maart 2017 aan

  Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem. Tot 80% subsidie op de aangerekende emissiekosten op uw totale elektriciteitsfactuur 2016.   Sectoren die in aanmerking komen: zie bijlage subsidie emissiekost sectoren die in aanmerking komen  

Lees verder!
vrijstellingsregel

Kostendelende verenigingen

Beste klant, Voor iedereen die werkt met een kostendelende vereniging is er tegen uiterlijk 31.03.2017 een meldingsplicht. Aangezien alles nog relatief nieuw is bezorgen wij u bij deze een kleine uitleg. Meldingplicht kostendelende verenigingen? Een kostendelende vereniging is een groepering die in hoofdzaak wordt opgericht door natuurlijke personen en/of rechtspersonen met als doelstelling het efficiënter…

Lees verder!
Belastingschijven

Belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018

  Steeds opnieuw verbaast het mij dat zelfstandigen en ondernemers enerzijds het gevoel hebben dat ze veel teveel belastingen en sociale bijdragen moeten betalen, maar anderzijds in feite compleet geen gevoel hebben, hoe de belastingtarieven of de belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018 juist in elkaar zitten. Zo blijft het fabeltje maar bestaan, dat…

Lees verder!