roerende-voorheffing

Op welke inkomsten is er vanaf 01.01.2017 30% roerende voorheffing verschuldigd?

  Zoals reeds bekend stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor toekenningen of betaalbaarstellingen van 01.01.2017 van 27% naar 30%.   Bij deze een korte opsomming van de inkomsten waarop die 30% roerende voorheffing van toepassing is :   Gewone intresten komende van kasbons, obligaties, termijnrekeningen, rekening couranten, …. Gewone dividenden Geherkwalificeerde intresten in…

Lees verder!
beurs

Verhoging van maxima inzake beurstaks voor 2017

Vanaf 1 januari 2017 gaat de beurstaks opnieuw de hoogte in. Uit een recent ontwerp van programmawet die reeds in verschillende commissies van de Kamer is goedgekeurd, blijkt het volgende (zie http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/2208/54K2208011.pdf): Een verhoging – van 650 EUR naar 1.300 EUR voor verrichtingen inzake obligaties en soortgelijke instrumenten (evenredig tarief van 0,09%); – van 800…

Lees verder!
aandelen

Rechtstreekse toekenning van aandelenopties aan zaakvoerder van managementvennootschap dan toch niet mogelijk

De fiscale administratie bevestigt in een schriftelijk standpunt uitdrukkelijk de mogelijkheid om rechtstreeks aandelenopties toe te kennen aan de zaakvoerder van de managementvennootschap. Zij worden echter teruggefloten door het kabinet van de Minister van Financiën. Waarover gaat het? Het is een courante praktijk dat bestuurders of zaakvoerders via hun managementvennootschap een leidende functie hebben in…

Lees verder!

Mypension.be

Heeft u ook al eens gesurft naar mypension.be? Sinds 6/12/2016 kan u hier raadplegen hoeveel aanvullend pensioen u al heeft opgebouwd. Deze site is nog verder in ontwikkeling. In de toekomst zal u ook kunnen simuleren hoe groot uw wettelijk en aanvullend pensioen zal zijn wanneer u met pensioen gaat. Ook andere simulaties zullen mogelijk worden in…

Lees verder!