samenlevingscontract

Wettelijk samenwonen en samenlevingscontract

  Wettelijke samenwoning is een populaire samenlevingsvorm in Vlaanderen. Het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning ligt al een tijdje op een stabiel niveau van ongeveer 45.000 verklaringen per jaar (42.646 in 2010 – 46.702 in 2014 (laatste cijfers gepubliceerd door statbel). Daarentegen zien we een stijgende trend voor het aantal verklaringen van beëindiging van wettelijke…

Lees verder!
bedrijfswagen

VAA bedrijfswagen 2017

  Bedrijfsleiders of werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, betalen in 2017 opnieuw een hoger voordeel van alle aard. Even ter herhaling: het voordeel wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen uitgedrukt in een percentage dat stijgt naarmate de uitstoot stijgt, 6/7 van de cataloguswaarde, leeftijd van het voertuig en het type…

Lees verder!
roerende-voorheffing

Op welke inkomsten is er vanaf 01.01.2017 30% roerende voorheffing verschuldigd?

  Zoals reeds bekend stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor toekenningen of betaalbaarstellingen van 01.01.2017 van 27% naar 30%.   Bij deze een korte opsomming van de inkomsten waarop die 30% roerende voorheffing van toepassing is :   Gewone intresten komende van kasbons, obligaties, termijnrekeningen, rekening couranten, …. Gewone dividenden Geherkwalificeerde intresten in…

Lees verder!
beurs

Verhoging van maxima inzake beurstaks voor 2017

Vanaf 1 januari 2017 gaat de beurstaks opnieuw de hoogte in. Uit een recent ontwerp van programmawet die reeds in verschillende commissies van de Kamer is goedgekeurd, blijkt het volgende (zie http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/2208/54K2208011.pdf): Een verhoging – van 650 EUR naar 1.300 EUR voor verrichtingen inzake obligaties en soortgelijke instrumenten (evenredig tarief van 0,09%); – van 800…

Lees verder!