VOF

Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is één van de verschillende vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen bij de oprichting. Voor sommige personen kan deze vennootschapsvorm zeer interessant zijn. Het komt er op neer dat een vennootschap onder firma, of anders gezegd een VOF, een vennootschap is die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Deze heeft tot doel,…

Lees verder!
leven

Hergeboorte van ‘langst-leeft-al-heeft’?

  Erfbelasting – Hergeboorte van ‘langst-leeft-al-heeft’? Hoe kinderen erfbelasting moeten betalen of iets dat ze misschien nooit zullen krijgen!? Wie een beetje vertrouwd is met successieplanning weet al lang dat je heel erg voorzichtig moet zijn met een ‘langst-leeft-al-heeft’ clausule in een huwelijkscontract. Op zich is er niets verkeerd met deze keuze van de gehuwden,…

Lees verder!
voorafbetaling

Worden voorafbetalingen terug interessanter vanaf aanslagjaar 2018?

  Of een verdoken belastingverhoging voor zelfstandigen en ondernemers?   Zelfstandigen en vennootschappen krijgen sedert jaar en dag een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of niet vooraf betalen. Ook voor bedrijfsleiders kan dit in een aantal specifieke gevallen spelen als er globaal te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden geweest is. De manier waarop die verhoging berekend wordt…

Lees verder!
oprichtingsakte

Oprichtingsakte

  Bent u van plan een vennootschap of vereniging op te starten met rechtspersoonlijkheid, dan bent u verplicht een oprichtingsakte op te stellen en deze te laten registreren. De oprichtingsakte vormt de basistekst bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Het gaat om een rechtshandeling die toelaat nieuwe rechten te creëren. Er bestaan 2 vormen…

Lees verder!
student

Statuut student – ondernemer

  De kogel is sedert 07 juli 2016 door de kerk. Op die datum heeft de federale regering nl. een nieuw statuut in leven geroepen, nl. dat van student – ondernemer. Opgepast het nieuwe zelfstandigen statuut gaat wel maar in vanaf 01 januari 2017. De bedoeling van het nieuwe statuut is natuurlijk het ondernemerschap bij…

Lees verder!
Airbnb

Belastbaarheid verhuringen Airbnb

  Nu het verhuringssysteem Airbnb meer en meer zijn intrede doet in het Belgische verhuurlandschap willen we toch wel even verduidelijken dat een particulier persoon die sporadisch eens verhuurt via Airbnb de ontvangen inkomsten daarvan wel op zijn belastingaangifte moet aangeven, en wel als volgt : 20% van de ontvangsten als inkomsten uit de deeleconomie 48%…

Lees verder!
detachering

Detachering naar Frankrijk – nieuwe administratieve formaliteiten.

  Sinds 1 april 2015 gelden reeds de formaliteiten inzake algemene detachering van werknemers naar Frankrijk. Zij dienen een voorafgaande verklaring te doen aan de plaatselijke sociale inspectie en een plaatselijke vertegenwoordiger te hebben die de vereiste documenten inzake de nieuwe wetgeving bijhoudt (arbeidsvergunning om in Frankrijk te mogen werken, medisch onderzoek, bewijs betaling loon,…

Lees verder!