Airbnb

Belastbaarheid verhuringen Airbnb

  Nu het verhuringssysteem Airbnb meer en meer zijn intrede doet in het Belgische verhuurlandschap willen we toch wel even verduidelijken dat een particulier persoon die sporadisch eens verhuurt via Airbnb de ontvangen inkomsten daarvan wel op zijn belastingaangifte moet aangeven, en wel als volgt : 20% van de ontvangsten als inkomsten uit de deeleconomie 48%…

Lees verder!
detachering

Detachering naar Frankrijk – nieuwe administratieve formaliteiten.

  Sinds 1 april 2015 gelden reeds de formaliteiten inzake algemene detachering van werknemers naar Frankrijk. Zij dienen een voorafgaande verklaring te doen aan de plaatselijke sociale inspectie en een plaatselijke vertegenwoordiger te hebben die de vereiste documenten inzake de nieuwe wetgeving bijhoudt (arbeidsvergunning om in Frankrijk te mogen werken, medisch onderzoek, bewijs betaling loon,…

Lees verder!
thuiswerk

Onkosten voor thuiswerk

  Thuiswerk zit volop in de lift. Daar zijn de steeds groeiende files, de vraag naar een goede work-life-balans en de betere technologische mogelijkheden niet vreemd aan. Een of enkele dagen per week van thuis uit werken, is ontegensprekelijk een voordeel voor veel werknemers. U zet die afspraken best wel op papier.   Aan dat…

Lees verder!
teambuilding

Teambuilding 02.2016

Op 2 juli 2016 zijn we met het hele team op uitstap geweest naar Londerzeel. Niet alleen de collega’s maar het hele gezin was welkom. We vertrokken met de Cobobus richting Gent om de collega’s van Gent op te pikken. Al zingend, de ene wat beter dan de ander, reden we verder naar Londerzeel. We…

Lees verder!
forfaitaire-vergoeding

Forfaitaire vergoedingen

  Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) van 27 juni 2016. Hierin de dagelijkse forfaitaire vergoedingen voor beroepsmatige verblijven in het buitenland van meer dan 30 dagen, van toepassing vanaf 1 april 2016. Bron: Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) dd. 27 juni 2016.            

Lees verder!

Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit

  Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit Dat deze regering fraude in het algemeen langzaam heel ernstig begint te nemen blijkt uit meerdere initiatieven die ze de afgelopen weken en maanden naam. Per 27 mei 2016 heeft onze Ministerraad nu ook beslist dat een zelfstandige zich bij een sociaal verzekeringsfonds…

Lees verder!
diëtist

Uitbreiding btw-vrijstelling diëtisten

  Onlangs werden er wijzigingen doorgevoerd betreffende de reeds bestaande btw-vrijstelling voor diëtisten. Hoe ging het ervoor in zijn werk? De prestaties die de vrijstelling van btw genoten, waren deze die werden terugbetaald door het RIZIV. Dit ongeacht het aantal prestaties, wat vooral voor diabetici van belang was, en enkel deze die voorkwamen in de…

Lees verder!