Tax-on-web: wat is er nieuw?

  Tax-on-web Tax-on-web, de online toepassing voor het indienen van de personenbelasting heeft een flinke update gekregen. De overheid bekijkt namelijk zoveel mogelijk opties om de indiening van de personenbelasting te vereenvoudigen. Met de nieuwe update is er al heel wat vooraf ingevuld. Daardoor wordt de indiening een stuk gemakkelijker gemaakt. LET OP! Bekijk steeds…

Lees verder!

Al fietsend minder belastingen betalen!

U heeft het misschien ook al gemerkt aan de snelheid van sommige fietsers, maar de elektrische fiets doet meer en meer zijn intrede in ons verkeer. Niet alleen voor het milieu en onze mobiliteit is dit een positieve evolutie, dit zou ook positief kunnen zijn voor uw belastingen.   De wetgever heeft namelijk voorzien in…

Lees verder!

Nieuwe antimisbruikbepaling – DBI Aftrek

  Antimisbruikbepaling passieve holdings : DBI wetgeving nog eens verder verstrengt!   Door de huidige Europese Moeder-dochterrichtlijn kunnen dividenduitkeringen tussen dochter- en moedervennootschappen die in Europa zijn gevestigd, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan, zo goed als belastingvrij worden uitgekeerd.   Bij dergelijke dividenduitkering zal enerzijds de lidstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd, zich in beginsel…

Lees verder!

Privaat gebruik onroerende goederen vennootschap, een op korte termijn eindigend verhaal?

De afgelopen weken is plots zeer duidelijk geworden dat mening belastingplichtige dringend zijn persoonlijke situatie inzake onroerende goederen zal moeten herbekijken. Gedurende tientallen jaren waren er dikwijls wel voldoende redenen te vinden om bijv. een gezinswoning met een vennootschap aan te kopen. Of een gebouw dat deels gebruikt werd als kantoor en deels als woning,…

Lees verder!

Belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018

  Steeds opnieuw verbaast het mij dat zelfstandigen en ondernemers enerzijds het gevoel hebben dat ze veel teveel belastingen en sociale bijdragen moeten betalen, maar anderzijds in feite compleet geen gevoel hebben, hoe de belastingtarieven of de belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018 juist in elkaar zitten. Zo blijft het fabeltje maar bestaan, dat…

Lees verder!

Banken leveren vanaf 2017 alle bankinformatie rond hypothecaire leningen rechtstreeks aan fiscus!! Wordt indiciaire afrekening weer iets makkelijker op te maken?

  Banken leveren vanaf 2017 alle bankinformatie rond hypothecaire leningen rechtstreeks aan fiscus!! Wordt indiciaire afrekening weer iets makkelijker op te maken? Wie jaarlijks zijn fiscale aangifte personenbelasting invult, weet dat het niet steeds leuk is telkens opnieuw op zoek te moeten gaan naar de jaarlijks bezorgde bankattesten, waaruit blijkt hoeveel kapitaal en intresten men…

Lees verder!

VAA bedrijfswagen 2017

  Bedrijfsleiders of werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, betalen in 2017 opnieuw een hoger voordeel van alle aard. Even ter herhaling: het voordeel wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen uitgedrukt in een percentage dat stijgt naarmate de uitstoot stijgt, 6/7 van de cataloguswaarde, leeftijd van het voertuig en het type…

Lees verder!

Op welke inkomsten is er vanaf 01.01.2017 30% roerende voorheffing verschuldigd?

  Zoals reeds bekend stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor toekenningen of betaalbaarstellingen van 01.01.2017 van 27% naar 30%.   Bij deze een korte opsomming van de inkomsten waarop die 30% roerende voorheffing van toepassing is :   Gewone intresten komende van kasbons, obligaties, termijnrekeningen, rekening couranten, …. Gewone dividenden Geherkwalificeerde intresten in…

Lees verder!

Groepsverzekeringen en belastingen

  Gezien wij in steeds meer dossiers groepsverzekeringen tegen komen, vonden wij het eens interessant om een overzicht te maken van de belastingen die van toepassing zijn bij vervroegde opname of opname op einddatum van de polis. Bij uitkering zijn er volgende afhoudingen op het gespaarde kapitaal en het gegarandeerd rendement : • RIZIV-afhouding: 3,55…

Lees verder!

Worden voorafbetalingen terug interessanter vanaf aanslagjaar 2018?

  Of een verdoken belastingverhoging voor zelfstandigen en ondernemers?   Zelfstandigen en vennootschappen krijgen sedert jaar en dag een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of niet vooraf betalen. Ook voor bedrijfsleiders kan dit in een aantal specifieke gevallen spelen als er globaal te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden geweest is. De manier waarop die verhoging berekend wordt…

Lees verder!

Belastbaarheid verhuringen Airbnb

  Nu het verhuringssysteem Airbnb meer en meer zijn intrede doet in het Belgische verhuurlandschap willen we toch wel even verduidelijken dat een particulier persoon die sporadisch eens verhuurt via Airbnb de ontvangen inkomsten daarvan wel op zijn belastingaangifte moet aangeven, en wel als volgt : 20% van de ontvangsten als inkomsten uit de deeleconomie 48%…

Lees verder!

Alleenstaanden alweer de fiscale klus?

  Alleenstaanden alweer de fiscale klus? Een nieuw rapport van de OESO leert ons dat alleenstaanden in België zonder kinderen met een gemiddeld inkomen gedurende 2015 mochten genieten van een belastingdruk van maar liefst 55,3 %. En we hadden deze keer een ruime voorsprong want het OESO land met de tweede hoogste belastingdruk voor deze…

Lees verder!