toekomst

Visie op de toekomst

  Visie op de toekomst door Luc Coopman Ondernemers staan synoniem voor hard werken, innovatief, doorzettingsvermogen en nemen vooral heel veel verantwoordelijkheid. Ondernemers beseffen dat vooruitgang, welvaart en groei, in hun eigen handen liggen, eerder dan ze van iemand anders te verwachten of ze door anderen te laten verdienen. Ondernemer dragen altijd en overal de…

Lees verder!
boekhouder

Hoe vind ik een goede boekhouder?

  Hoe vind ik een goede boekhouder? Met zijn allen kunnen we niet rond de vaststelling dat de wetgever het de ondernemers en hun boekhouders absoluut niet makkelijk gemaakt heeft. De Belgische wetgeving is enorm complex geworden. Eén en ander heeft tot gevolg dat alle noodzakelijke kennis niet langer door één persoon kan verwerkt en…

Lees verder!
Kinderbijslag

Kinderbijslag als extra legaal

  Kinderbijslag nu ook aanvaard als extra legaal voordeel. Het overheidsbeslag op lonen noopt zowel werkgever als werknemer om creatief om te springen met hetgeen een werkgever uitkeert aan zijn werknemers. Al een aantal jaren keren bepaalde werkgevers aan sommige medewerkers met kinderen een extra legale kinderbijslag uit. Tot recent was het niet 100% zeker…

Lees verder!
pensioen

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2016

  Pensioenregelingen Vanaf 1 januari 2016 zullen bij de opname van het wettelijk pensioen tegelijkertijd ook de tweedepijlerpensioenen worden uitgekeerd. Dit geldt voor zowel zelfstandigen als voor werknemers. Er wordt echter wel een tijdelijke overgangsmaatregeling voorzien. Tot vorig jaar konden de pensioenkapitalen van de tweede pijler opgevraagd worden vanaf je de leeftijd van 60 jaar…

Lees verder!
WCO

WCO wordt te laat ingeroepen

  WCO wordt te laat ingeroepen   Ervaring leert dat bedrijfsleiders dikwijls veel te lang wachten om over te gaan tot het inschakelen van deskundig advies inzake het al of niet beroep doen op we wetgeving inzake continuïteit van ondernemingen. Ondernemers zien nog teveel het negatieve van de WCO wetgeving, terwijl ze er veel sneller…

Lees verder!
rv

Roerende voorheffing

  Vennootschappen opgericht na 30 juni 2013 en 15% roerende voorheffing op dividend   Vennootschappen opgericht vanaf 01 juli 2013 kunnen uitzonderlijk van een verlaagd tarief van roerende voorheffing genieten van 15% op het uitgekeerde dividend. Naast de voorwaarde dat dit pas gaat na het derde boekjaar, is er natuurlijk ook nog de voorwaarde dat…

Lees verder!
svf

Verlaging Sociale bijdragen werkgever

Verlaging sociale bijdragen werkgever vanaf 2016   Sedert geruime tijd bedragen de patronale bedragen in principe 32,40%. In het kader van de wetgeving inzake jobcreatie en koopkracht wordt met ingang van 01.01.2016 de patronale bijdrage verlaagd naar 30%. En vanaf 01 januari 2018 wordt deze verder verlaagd naar 25%. Zo zullen de gemiddelde loonniveaus ook…

Lees verder!