Successie

Successierechten en vermogensplanning – generation skipping

Generation Skipping Om dit te vermijden heeft men een efficiënte vorm van vermogensplanning in het leven geroepen, namelijk “generation skipping”. Generation skipping zorgt ervoor dat je via een testament bepaalde goederen rechtstreeks in handen van de kleinkinderen kan laten komen om op lange termijn een aanzienlijk bedrag aan successierechten te gaan besparen. De truc van generation skipping…

Lees verder!
restaurantkosten

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren?

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren? In het wetboek inkomstenbelasting vinden we volgend artikel terug: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken…

Lees verder!
Personenbelasting

Mogelijkheid op 30% of 45% belastingvermindering in personenbelasting via Tax Shelter

Aan fiscale creativiteit ontbreekt het onze huidige regering Michel zeker niet. Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge…

Lees verder!

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen Op 26 juni 2013 vaardigde Europa ( Richtlijn 2013/34/EU ) een nieuwe jaarrekening richtlijn uit waarbij er een nieuwe indeling categorieën vennootschappen wordt bepaald. Normaal gezien zal de Belgische regering dit tegen uiterlijk 20 juli 2015 opnemen in onze nationale wetgeving.   Met de jaarrekeningrichtlijn ontstaat er in feite een nieuwe…

Lees verder!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Startende kleine ondernemingen kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Vanaf 01 juli 2015 kunnen kleine startende ondernemingen een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen van 10% of in sommige gevallen zelfs 20% van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldiging van werknemers.   Startende ondernemingen worden in het kader van deze…

Lees verder!