Vrijstellingsregel

Vrijstellingsregeling BTW

De omzetdrempel van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen verhoogt vanaf 01/01/2016 van €15.000 naar €25.000. De kleine onderneming is een belastingplichtige die leveringen van goederen en diensten verricht waarvan het jaarlijks omzetcijfer een bepaalde drempel niet overschrijdt. Op dit moment bedraagt deze drempel €15.000. Vanaf 01/01/2016 zal het bedrag verhoogd worden tot €25.000. Men wil…

Lees verder!
schenken

Schenking met vervreemdingsverbod

Schenking met vervreemdingsverbod Onze rechtbanken staan bijzonder streng ten opzichte van een schenking die zomaar plaatsvindt met als verbod het goed niet te gaan vervreemden. Indien u vreest dat de begiftigde onbezonnen uitgaven zal doen of een “gat in zijn hand heeft”, dan kunt u door middel van een notariële schenkingsakte een vervreemdingsverbod inlassen. Eigenlijk…

Lees verder!
Sociaal-verzekeringfonds

Aansluiten als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds

Aansluiten als zelfstandige bij sociaal verzekeringsfonds Zoals u ongetwijfeld weet, moet elke natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent in België sociale bijdragen betalen. Daarvoor dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien u een vennootschap opricht om zelfstandige activiteiten uit te oefenenen, moet u zowel zichzelf als uw vennootschap aansluiten. Het sociaal…

Lees verder!
Successie

Successierechten en vermogensplanning – generation skipping

Generation Skipping Om dit te vermijden heeft men een efficiënte vorm van vermogensplanning in het leven geroepen, namelijk “generation skipping”. Generation skipping zorgt ervoor dat je via een testament bepaalde goederen rechtstreeks in handen van de kleinkinderen kan laten komen om op lange termijn een aanzienlijk bedrag aan successierechten te gaan besparen. De truc van generation skipping…

Lees verder!
restaurantkosten

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren?

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren? In het wetboek inkomstenbelasting vinden we volgend artikel terug: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken…

Lees verder!
Personenbelasting

Mogelijkheid op 30% of 45% belastingvermindering in personenbelasting via Tax Shelter

Aan fiscale creativiteit ontbreekt het onze huidige regering Michel zeker niet. Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge…

Lees verder!

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen

Nieuwe indeling categorieën vennootschappen Op 26 juni 2013 vaardigde Europa ( Richtlijn 2013/34/EU ) een nieuwe jaarrekening richtlijn uit waarbij er een nieuwe indeling categorieën vennootschappen wordt bepaald. Normaal gezien zal de Belgische regering dit tegen uiterlijk 20 juli 2015 opnemen in onze nationale wetgeving.   Met de jaarrekeningrichtlijn ontstaat er in feite een nieuwe…

Lees verder!