boekhouder advies

Van historicus naar pro-actief boekhouder

  Een boekhouder bezorgt u op vastgelegde tijdstippen BTW aangiftes, balansen, resultaatrekeningen, aangiften in personenbelasting en vennootschapsbelastingen en nog veel meer. Echter gaat dit altijd om een rapport van het verleden. “Onbewust ervaren de meeste ondernemers een boekhouder als historicus”, aldus Luc Coopman.   De boekhouder als coach De hogervermelde taken zijn en blijven uiteraard…

Lees verder!

VVPRbis vennootschappen: Hoe Cobofisk ervoor zorgde dat sommigen hun kapitaal niet meer moeten volstorten

Waarom een VVPRbis vennootschap? Een Belgische vennootschap die dividenden uitkeert, moet naast het betalen van 20% of 25% vennootschapsbelasting op haar fiscale winst, normaal gezien nog eens 30% roerende voorheffing afhouden alvorens 70% netto dividenden aan fysieke personen te mogen uitkeren. Sinds 1 juli 2013 werden er echter vele vennootschappen opgericht die zich, mits ze…

Lees verder!
Factuurvoorwaarden faillissement klant

Mijn klant gaat failliet: hoe factuurvoorwaarden de recuperatie van uw vorderingen kunnen verbeteren

Als ondernemer is het u ongetwijfeld al overkomen dat een van uw klanten failliet ging waardoor na vereffening facturen onbetaald bleven. In economisch moeilijke tijden dreigt dit risico op klantenkrediet hoger te worden. Waarom is dit belangrijk? Als u dit onvoorziene verlies vergelijkt met uw netto jaarwinst, dan ziet u vanzelf hoe belangrijk het is…

Lees verder!