VVPRbis vennootschappen: Hoe Cobofisk ervoor zorgde dat sommigen hun kapitaal niet meer moeten volstorten

Waarom een VVPRbis vennootschap? Een Belgische vennootschap die dividenden uitkeert, moet naast het betalen van 20% of 25% vennootschapsbelasting op haar fiscale winst, normaal gezien nog eens 30% roerende voorheffing afhouden alvorens 70% netto dividenden aan fysieke personen te mogen uitkeren. Sinds 1 juli 2013 werden er echter vele vennootschappen opgericht die zich, mits ze…

Lees verder!
Factuurvoorwaarden faillissement klant

Mijn klant gaat failliet: hoe factuurvoorwaarden de recuperatie van uw vorderingen kunnen verbeteren

Als ondernemer is het u ongetwijfeld al overkomen dat een van uw klanten failliet ging waardoor na vereffening facturen onbetaald bleven. In economisch moeilijke tijden dreigt dit risico op klantenkrediet hoger te worden. Waarom is dit belangrijk? Als u dit onvoorziene verlies vergelijkt met uw netto jaarwinst, dan ziet u vanzelf hoe belangrijk het is…

Lees verder!
BTW en sociale zekerheid

Beroepsmatig verblijf in het buitenland: heb jij recht op een niet-belastbare vergoeding?

De kosten die jij als bedrijfsleider maakt tijdens een beroepsmatig verblijf in het buitenland van meer dan 30 kalenderdagen kunnen terugbetaald worden onder de vorm van een (niet-belastbare) dagelijkse forfaitaire vergoeding. De voorwaarden Het beroepsmatig verblijf in het buitenland moet meer dan 30 kalenderdagen duren om dagelijkse forfaitaire vergoedingen te kunnen toekennen als terugbetaling van…

Lees verder!