Roerende voorheffing

  Vennootschappen opgericht na 30 juni 2013 en 15% roerende voorheffing op dividend   Vennootschappen opgericht vanaf 01 juli 2013 kunnen uitzonderlijk van een verlaagd tarief van roerende voorheffing genieten van 15% op het uitgekeerde dividend. Naast de voorwaarde dat dit pas gaat na het derde boekjaar, is er natuurlijk ook nog de voorwaarde dat…

Lees verder!

Verhoogde investeringsaftrek

Verplichte formaliteit voor verhoogde investeringsaftrek zoals milieuvriendelijke investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling en energiebesparende investeringen. De federale overheid wil het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren onder de voorwaarde van een investeringsaftrek. Voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en ventilatiesystemen voor de horeca kunnen alle vennootschappen een investeringsaftrek van 13,5% vragen.…

Lees verder!

Fruit at work

Fruit op het werk is 100% fiscaal aftrekbaar Fruit op het werk is niet alleen gezond voor je personeelsleden, maar ook voor je boekhouding !  Dergelijke kosten zijn namelijk 100% fiscaal aftrekbaar. Het wordt immers fiscaal beschouwd als een “sociaal voordeel”.  Een extraatje van de werkgever voor de werknemer. De overheid belast dergelijk sociaal voordeel…

Lees verder!

De bedrijfsfiets

Leve de bedrijfsfiets!  De kilometervergoeding die werknemers krijgen voor woon-werkverkeer met de fiets is fiscaal vrijgesteld. De werknemer betaalt er dus geen belasting op. De vergoeding mag maximaal 0,22 EURO per kilometer bedragen. Enkel de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling geven recht op deze vrijgestelde kilometervergoeding. De vrijstelling geldt wanneer men…

Lees verder!

Pensioensparen voor inkomstenjaar 2015

Pensioensparen voor inkomstenjaar 2015 Met het einde van het jaar langzaam in zicht, toch even herinneren: voor het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016)kunt u als particulier maximaal 940,00 EUR aan pensioensparen doen. Uw belastingvermindering kan aldus oplopen tot 282,00 EUR (30% fiscaal voordeel op maximaal 940,00 EUR). Hierbij de belangrijkste voorwaarden om van het fiscaal voordeel…

Lees verder!

Vermindering werkgeversbijdragen

Vermindering werkgeversbijdragen voor eerste aanwervingen Sinds 10 oktober 2015 heeft de regering een akkoord bereikt over de werkgeversbijdragen op de aanwerving van een eerste werknemer in de komende vijf jaar. Dit is een sociaal gevolg van de onderhandelingen onder leiding van premier Charles Michel in het kader van de begroting en taxshift. Men wil startende…

Lees verder!

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren?

Mag de fiscale controle uw restaurantkosten controleren? In het wetboek inkomstenbelasting vinden we volgend artikel terug: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken…

Lees verder!

Mogelijkheid op 30% of 45% belastingvermindering in personenbelasting via Tax Shelter

Aan fiscale creativiteit ontbreekt het onze huidige regering Michel zeker niet. Vanaf 01 juli 2015 is er een nieuw tax shelter systeem in voege gebracht waarbij de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). De belastingplichtige natuurlijke persoon die investeert in een jonge…

Lees verder!

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Startende kleine ondernemingen kunnen genieten van een nieuwe vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing. Vanaf 01 juli 2015 kunnen kleine startende ondernemingen een vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing krijgen van 10% of in sommige gevallen zelfs 20% van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de bezoldiging van werknemers.   Startende ondernemingen worden in het kader van deze…

Lees verder!