Vrijwilligers: tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen.

Financiële middelen en vrijwilligers Vele organisaties, jeugdverenigingen en sportclubs, worstelen vandaag met twee belangrijke problemen. Niet alleen het vinden van voldoende financiële middelen voor een normale werking en maar ook het vinden van voldoende gemotiveerde vrijwilligers. Nieuwe maatregel uit het Zomerakkoord Een nieuw wettelijk initiatief kan namelijk voor bepaalde verenigingen een hulp zijn. Vanaf 1 januari…

Lees verder!

Zorg voor correcte gegevens in KBO!

  De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) De Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) is een databank van de overheid waarin alle basisgegevens van ondernemingen zijn verzameld. Zo kan iedereen die dat wenst basisinformatie opzoeken over ondernemingen via de publieke website van de FOD Economie. Via deze link kan u te weten komen wie zaakvoerder of bestuurder is in…

Lees verder!

Wat als uw bedrijf zich in woelig vaarwater begeeft?

Een bedrijf in woelig vaarwater doet er vaak goed aan om zich eerder vroeg dan laat te bezinnen over mogelijke herstelmaatregelen. Vaak zijn er in een vroege fase van betalingsmoeilijkheden nog toekomstmogelijkheden. Ook is er nog waarde in de onderneming aanwezig (bv. klantenbestand, relaties met leveranciers,…). De wetgever heeft voorzien in een procedure waardoor dergelijke bedrijven…

Lees verder!

De verplichte neerlegging van de jaarrekening!

  Elke vennootschap is verplicht om periodiek een jaarrekening neer te leggen In België is in principe elke vennootschap verplicht om periodiek een jaarrekening neer te leggen. Uitzonderingen zijn de VOF, de gewone commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle vennoten onbeperkt aansprakelijke natuurlijke personen zijn en die als kleine vennootschappen…

Lees verder!

Als ondernemer bent u klaar voor de toekomst!

  Aandachtspunten waarvan elke starter en/of ondernemer op de hoogte zou moeten zijn Er heerst onder starters / ondernemers nog steeds te veel onwetendheid over enkele basisprincipes van het samenlevingsrecht en huwelijksvermogensrecht. Nochtans is deze kennis essentieel om te weten wie waarvan eigenaar is. En wat er eventueel gebeurt als er een breuk in de…

Lees verder!

Tax-on-web: wat is er nieuw?

  Tax-on-web Tax-on-web, de online toepassing voor het indienen van de personenbelasting heeft een flinke update gekregen. De overheid bekijkt namelijk zoveel mogelijk opties om de indiening van de personenbelasting te vereenvoudigen. Met de nieuwe update is er al heel wat vooraf ingevuld. Daardoor wordt de indiening een stuk gemakkelijker gemaakt. LET OP! Bekijk steeds…

Lees verder!

Onbetaalde facturen, uw geld toch te pakken krijgen?

  Onbetaalde facturen Onbetaalde facturen, vele ondernemers kennen het probleem helaas maar al te goed. Een goede opvolging van debiteuren is essentieel voor elke onderneming. Maar wat als uw schuldenaren in gebreke blijven? Hoe kan u op de meest eenvoudige manier aan uw geld geraken? Hieronder geven wij u de mogelijkheden. Vooreerst dient er een dubbel onderscheid…

Lees verder!

Heb je een gefailleerde klant? Cobofisk doet de aangifte van uw schuldvordering voor u. Informeer hier.

Het elektronische faillissementsdossier. De digitalisering van justitie is één van de pijlers van het nieuwe justitieplan van Minister Koen Geens. De nieuwe wet van 1 december 2016 voert het Centraal Register Solvabiliteit (=RegSol) in. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank waarin het digitale faillissementendossier wordt opgenomen.   Elk faillissementendossier wordt vanaf 1 april 2017 elektronisch bijgehouden,…

Lees verder!

We start your business!

  WE START YOUR BUSINESS! ALLE INFO – ÉÉN LOCATIE.   Je idee wordt een bedrijf.   Je bent een toekomstige en gedreven ondernemer en wil een eigen zaak starten. Je zit echter nog met een aantal startersvragen. Bij Cobofisk heb je één locatie voor de antwoorden op je vragen. Na een gesprek heb je…

Lees verder!

Al fietsend minder belastingen betalen!

U heeft het misschien ook al gemerkt aan de snelheid van sommige fietsers, maar de elektrische fiets doet meer en meer zijn intrede in ons verkeer. Niet alleen voor het milieu en onze mobiliteit is dit een positieve evolutie, dit zou ook positief kunnen zijn voor uw belastingen.   De wetgever heeft namelijk voorzien in…

Lees verder!

Digitalisering: vlottere samenwerking met boekhouder

  Van papier naar digitalisering De tijd dat men maandelijks of driemaandelijks met zijn facturen en bankuittreksels naar de boekhouder gaat, begint langzaam tot het verleden te behoren. De digitalisering heeft nu ook de samenwerking klant – boekhouder bereikt. Bankuittreksels worden al langer dagelijks elektronisch bezorgd aan de boekhouder. Vervolgens schakelden meer en meer boekhouders…

Lees verder!

Nieuwe antimisbruikbepaling – DBI Aftrek

  Antimisbruikbepaling passieve holdings : DBI wetgeving nog eens verder verstrengt!   Door de huidige Europese Moeder-dochterrichtlijn kunnen dividenduitkeringen tussen dochter- en moedervennootschappen die in Europa zijn gevestigd, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan, zo goed als belastingvrij worden uitgekeerd.   Bij dergelijke dividenduitkering zal enerzijds de lidstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd, zich in beginsel…

Lees verder!

Aanpassing tarieven voor publicaties in het Staatsblad

Per  1 maart 2017 verhogen de tarieven voor de bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt:    Prijs zonder btw  btw 21 %  Te betalen  Onderneming  Oprichting op papier  € 223,50  € 46.94  € 270.44  Onderneming  Oprichting elektronisch  € 180,50  € 37,91  € 218.41  Onderneming  Wijziging op papier…

Lees verder!