Onbetaalde facturen, uw geld toch te pakken krijgen?

  Onbetaalde facturen Onbetaalde facturen, vele ondernemers kennen het probleem helaas maar al te goed. Een goede opvolging van debiteuren is essentieel voor elke onderneming. Maar wat als uw schuldenaren in gebreke blijven? Hoe kan u op de meest eenvoudige manier aan uw geld geraken? Hieronder geven wij u de mogelijkheden. Vooreerst dient er een dubbel onderscheid…

Lees verder!

Heb je een gefailleerde klant? Cobofisk doet de aangifte van uw schuldvordering voor u. Informeer hier.

Het elektronische faillissementsdossier. De digitalisering van justitie is één van de pijlers van het nieuwe justitieplan van Minister Koen Geens. De nieuwe wet van 1 december 2016 voert het Centraal Register Solvabiliteit (=RegSol) in. Dit is een geïnformatiseerde gegevensbank waarin het digitale faillissementendossier wordt opgenomen.   Elk faillissementendossier wordt vanaf 1 april 2017 elektronisch bijgehouden,…

Lees verder!

We start your business!

  WE START YOUR BUSINESS! ALLE INFO – ÉÉN LOCATIE.   Je idee wordt een bedrijf.   Je bent een toekomstige en gedreven ondernemer en wil een eigen zaak starten. Je zit echter nog met een aantal startersvragen. Bij Cobofisk heb je één locatie voor de antwoorden op je vragen. Na een gesprek heb je…

Lees verder!

Al fietsend minder belastingen betalen!

U heeft het misschien ook al gemerkt aan de snelheid van sommige fietsers, maar de elektrische fiets doet meer en meer zijn intrede in ons verkeer. Niet alleen voor het milieu en onze mobiliteit is dit een positieve evolutie, dit zou ook positief kunnen zijn voor uw belastingen.   De wetgever heeft namelijk voorzien in…

Lees verder!

Digitalisering: vlottere samenwerking met boekhouder

  Van papier naar digitalisering De tijd dat men maandelijks of driemaandelijks met zijn facturen en bankuittreksels naar de boekhouder gaat, begint langzaam tot het verleden te behoren. De digitalisering heeft nu ook de samenwerking klant – boekhouder bereikt. Bankuittreksels worden al langer dagelijks elektronisch bezorgd aan de boekhouder. Vervolgens schakelden meer en meer boekhouders…

Lees verder!

Nieuwe antimisbruikbepaling – DBI Aftrek

  Antimisbruikbepaling passieve holdings : DBI wetgeving nog eens verder verstrengt!   Door de huidige Europese Moeder-dochterrichtlijn kunnen dividenduitkeringen tussen dochter- en moedervennootschappen die in Europa zijn gevestigd, indien aan bepaalde voorwaarden voldaan, zo goed als belastingvrij worden uitgekeerd.   Bij dergelijke dividenduitkering zal enerzijds de lidstaat waar de dochtervennootschap is gevestigd, zich in beginsel…

Lees verder!

Aanpassing tarieven voor publicaties in het Staatsblad

Per  1 maart 2017 verhogen de tarieven voor de bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt:    Prijs zonder btw  btw 21 %  Te betalen  Onderneming  Oprichting op papier  € 223,50  € 46.94  € 270.44  Onderneming  Oprichting elektronisch  € 180,50  € 37,91  € 218.41  Onderneming  Wijziging op papier…

Lees verder!

Meer duidelijkheid inzake levensverzekeringen

  Meer duidelijkheid over standpunten VLABEL inzake levensverzekeringen   Eind 2015 werden vermogensadviseurs met verstomming geslagen door het standpunt inzake de schenking van levensverzekeringen van de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL). Kort gezegd kwam dit standpunt erop neer dat er erfbelasting verschuldigd was op levensverzekeringen die reeds voor het overlijden van de verzekeringnemer geschonken waren. Dit…

Lees verder!

A.U.B. meer aandacht van bedrijfsleiders voor wettelijke procedures tegenstrijdig belang?

Veel bedrijfsleiders staan er amper nog bij stil, maar als bestuurder van een vennootschap komt het regelmatig voor dat het eigen belang verschilt van het belang van de vennootschap waarin hij of zij bestuurder is. In boekhoudersjargon heeft men het dan over de belangenconflictregeling die van toepassing is wanneer een bestuurder/zaakvoerder een rechtstreeks of onrechtstreeks…

Lees verder!

Privaat gebruik onroerende goederen vennootschap, een op korte termijn eindigend verhaal?

De afgelopen weken is plots zeer duidelijk geworden dat mening belastingplichtige dringend zijn persoonlijke situatie inzake onroerende goederen zal moeten herbekijken. Gedurende tientallen jaren waren er dikwijls wel voldoende redenen te vinden om bijv. een gezinswoning met een vennootschap aan te kopen. Of een gebouw dat deels gebruikt werd als kantoor en deels als woning,…

Lees verder!

Compensatie Indirecte Emissiekosten: vraag uw compensatie ten laatste 31 maart 2017 aan

  Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem. Tot 80% subsidie op de aangerekende emissiekosten op uw totale elektriciteitsfactuur 2016.   Sectoren die in aanmerking komen: zie bijlage subsidie emissiekost sectoren die in aanmerking komen  

Lees verder!

Kostendelende verenigingen

Beste klant, Voor iedereen die werkt met een kostendelende vereniging is er tegen uiterlijk 31.03.2017 een meldingsplicht. Aangezien alles nog relatief nieuw is bezorgen wij u bij deze een kleine uitleg. Meldingplicht kostendelende verenigingen? Een kostendelende vereniging is een groepering die in hoofdzaak wordt opgericht door natuurlijke personen en/of rechtspersonen met als doelstelling het efficiënter…

Lees verder!

Belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018

  Steeds opnieuw verbaast het mij dat zelfstandigen en ondernemers enerzijds het gevoel hebben dat ze veel teveel belastingen en sociale bijdragen moeten betalen, maar anderzijds in feite compleet geen gevoel hebben, hoe de belastingtarieven of de belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018 juist in elkaar zitten. Zo blijft het fabeltje maar bestaan, dat…

Lees verder!

BTW Kwartaalvoorschotten afgeschaft vanaf 01.04.2017

  Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft   Nadat wij het reeds eerder aankondigden via onze website https://cobofisk.be/?s=kwartaalvoorschotten, kunnen wij nu bevestigen dat vanaf 01 april 2017  de kwartaalvoorschotten BTW definitief afgeschaft zijn.   Op volgende website van de Minister van financiën Johan Van Overveldt is het volgende te lezen:   19/01/2017 – FOD Financiën Minister van…

Lees verder!