Meer duidelijkheid inzake levensverzekeringen

  Meer duidelijkheid over standpunten VLABEL inzake levensverzekeringen   Eind 2015 werden vermogensadviseurs met verstomming geslagen door het standpunt inzake de schenking van levensverzekeringen van de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL). Kort gezegd kwam dit standpunt erop neer dat er erfbelasting verschuldigd was op levensverzekeringen die reeds voor het overlijden van de verzekeringnemer geschonken waren. Dit…

Lees verder!

A.U.B. meer aandacht van bedrijfsleiders voor wettelijke procedures tegenstrijdig belang?

Veel bedrijfsleiders staan er amper nog bij stil, maar als bestuurder van een vennootschap komt het regelmatig voor dat het eigen belang verschilt van het belang van de vennootschap waarin hij of zij bestuurder is. In boekhoudersjargon heeft men het dan over de belangenconflictregeling die van toepassing is wanneer een bestuurder/zaakvoerder een rechtstreeks of onrechtstreeks…

Lees verder!

Privaat gebruik onroerende goederen vennootschap, een op korte termijn eindigend verhaal?

De afgelopen weken is plots zeer duidelijk geworden dat mening belastingplichtige dringend zijn persoonlijke situatie inzake onroerende goederen zal moeten herbekijken. Gedurende tientallen jaren waren er dikwijls wel voldoende redenen te vinden om bijv. een gezinswoning met een vennootschap aan te kopen. Of een gebouw dat deels gebruikt werd als kantoor en deels als woning,…

Lees verder!

Compensatie Indirecte Emissiekosten: vraag uw compensatie ten laatste 31 maart 2017 aan

  Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem. Tot 80% subsidie op de aangerekende emissiekosten op uw totale elektriciteitsfactuur 2016.   Sectoren die in aanmerking komen: zie bijlage subsidie emissiekost sectoren die in aanmerking komen  

Lees verder!

Kostendelende verenigingen

Beste klant, Voor iedereen die werkt met een kostendelende vereniging is er tegen uiterlijk 31.03.2017 een meldingsplicht. Aangezien alles nog relatief nieuw is bezorgen wij u bij deze een kleine uitleg. Meldingplicht kostendelende verenigingen? Een kostendelende vereniging is een groepering die in hoofdzaak wordt opgericht door natuurlijke personen en/of rechtspersonen met als doelstelling het efficiënter…

Lees verder!

Belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018

  Steeds opnieuw verbaast het mij dat zelfstandigen en ondernemers enerzijds het gevoel hebben dat ze veel teveel belastingen en sociale bijdragen moeten betalen, maar anderzijds in feite compleet geen gevoel hebben, hoe de belastingtarieven of de belastingschijven inzake personenbelasting inkomsten 2017 aanslagjaar 2018 juist in elkaar zitten. Zo blijft het fabeltje maar bestaan, dat…

Lees verder!

BTW Kwartaalvoorschotten afgeschaft vanaf 01.04.2017

  Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft   Nadat wij het reeds eerder aankondigden via onze website https://cobofisk.be/?s=kwartaalvoorschotten, kunnen wij nu bevestigen dat vanaf 01 april 2017  de kwartaalvoorschotten BTW definitief afgeschaft zijn.   Op volgende website van de Minister van financiën Johan Van Overveldt is het volgende te lezen:   19/01/2017 – FOD Financiën Minister van…

Lees verder!

Banken leveren vanaf 2017 alle bankinformatie rond hypothecaire leningen rechtstreeks aan fiscus!! Wordt indiciaire afrekening weer iets makkelijker op te maken?

  Banken leveren vanaf 2017 alle bankinformatie rond hypothecaire leningen rechtstreeks aan fiscus!! Wordt indiciaire afrekening weer iets makkelijker op te maken? Wie jaarlijks zijn fiscale aangifte personenbelasting invult, weet dat het niet steeds leuk is telkens opnieuw op zoek te moeten gaan naar de jaarlijks bezorgde bankattesten, waaruit blijkt hoeveel kapitaal en intresten men…

Lees verder!

Wettelijk samenwonen en samenlevingscontract

  Wettelijke samenwoning is een populaire samenlevingsvorm in Vlaanderen. Het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning ligt al een tijdje op een stabiel niveau van ongeveer 45.000 verklaringen per jaar (42.646 in 2010 – 46.702 in 2014 (laatste cijfers gepubliceerd door statbel). Daarentegen zien we een stijgende trend voor het aantal verklaringen van beëindiging van wettelijke…

Lees verder!

VAA bedrijfswagen 2017

  Bedrijfsleiders of werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, betalen in 2017 opnieuw een hoger voordeel van alle aard. Even ter herhaling: het voordeel wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen uitgedrukt in een percentage dat stijgt naarmate de uitstoot stijgt, 6/7 van de cataloguswaarde, leeftijd van het voertuig en het type…

Lees verder!