Banken leveren vanaf 2017 alle bankinformatie rond hypothecaire leningen rechtstreeks aan fiscus!! Wordt indiciaire afrekening weer iets makkelijker op te maken?

  Banken leveren vanaf 2017 alle bankinformatie rond hypothecaire leningen rechtstreeks aan fiscus!! Wordt indiciaire afrekening weer iets makkelijker op te maken? Wie jaarlijks zijn fiscale aangifte personenbelasting invult, weet dat het niet steeds leuk is telkens opnieuw op zoek te moeten gaan naar de jaarlijks bezorgde bankattesten, waaruit blijkt hoeveel kapitaal en intresten men…

Lees verder!

Wettelijk samenwonen en samenlevingscontract

  Wettelijke samenwoning is een populaire samenlevingsvorm in Vlaanderen. Het aantal verklaringen van wettelijke samenwoning ligt al een tijdje op een stabiel niveau van ongeveer 45.000 verklaringen per jaar (42.646 in 2010 – 46.702 in 2014 (laatste cijfers gepubliceerd door statbel). Daarentegen zien we een stijgende trend voor het aantal verklaringen van beëindiging van wettelijke…

Lees verder!

VAA bedrijfswagen 2017

  Bedrijfsleiders of werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, betalen in 2017 opnieuw een hoger voordeel van alle aard. Even ter herhaling: het voordeel wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen uitgedrukt in een percentage dat stijgt naarmate de uitstoot stijgt, 6/7 van de cataloguswaarde, leeftijd van het voertuig en het type…

Lees verder!

Op welke inkomsten is er vanaf 01.01.2017 30% roerende voorheffing verschuldigd?

  Zoals reeds bekend stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor toekenningen of betaalbaarstellingen van 01.01.2017 van 27% naar 30%.   Bij deze een korte opsomming van de inkomsten waarop die 30% roerende voorheffing van toepassing is :   Gewone intresten komende van kasbons, obligaties, termijnrekeningen, rekening couranten, …. Gewone dividenden Geherkwalificeerde intresten in…

Lees verder!

Verhoging van maxima inzake beurstaks voor 2017

Vanaf 1 januari 2017 gaat de beurstaks opnieuw de hoogte in. Uit een recent ontwerp van programmawet die reeds in verschillende commissies van de Kamer is goedgekeurd, blijkt het volgende (zie http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/2208/54K2208011.pdf): Een verhoging – van 650 EUR naar 1.300 EUR voor verrichtingen inzake obligaties en soortgelijke instrumenten (evenredig tarief van 0,09%); – van 800…

Lees verder!

Rechtstreekse toekenning van aandelenopties aan zaakvoerder van managementvennootschap dan toch niet mogelijk

De fiscale administratie bevestigt in een schriftelijk standpunt uitdrukkelijk de mogelijkheid om rechtstreeks aandelenopties toe te kennen aan de zaakvoerder van de managementvennootschap. Zij worden echter teruggefloten door het kabinet van de Minister van Financiën. Waarover gaat het? Het is een courante praktijk dat bestuurders of zaakvoerders via hun managementvennootschap een leidende functie hebben in…

Lees verder!

Mypension.be

Heeft u ook al eens gesurft naar mypension.be? Sinds 6/12/2016 kan u hier raadplegen hoeveel aanvullend pensioen u al heeft opgebouwd. Deze site is nog verder in ontwikkeling. In de toekomst zal u ook kunnen simuleren hoe groot uw wettelijk en aanvullend pensioen zal zijn wanneer u met pensioen gaat. Ook andere simulaties zullen mogelijk worden in…

Lees verder!

Groepsverzekeringen en belastingen

  Gezien wij in steeds meer dossiers groepsverzekeringen tegen komen, vonden wij het eens interessant om een overzicht te maken van de belastingen die van toepassing zijn bij vervroegde opname of opname op einddatum van de polis. Bij uitkering zijn er volgende afhoudingen op het gespaarde kapitaal en het gegarandeerd rendement : • RIZIV-afhouding: 3,55…

Lees verder!