Op welke inkomsten is er vanaf 01.01.2017 30% roerende voorheffing verschuldigd?

  Zoals reeds bekend stijgt het tarief van de roerende voorheffing voor toekenningen of betaalbaarstellingen van 01.01.2017 van 27% naar 30%.   Bij deze een korte opsomming van de inkomsten waarop die 30% roerende voorheffing van toepassing is :   Gewone intresten komende van kasbons, obligaties, termijnrekeningen, rekening couranten, …. Gewone dividenden Geherkwalificeerde intresten in…

Lees verder!

Verhoging van maxima inzake beurstaks voor 2017

Vanaf 1 januari 2017 gaat de beurstaks opnieuw de hoogte in. Uit een recent ontwerp van programmawet die reeds in verschillende commissies van de Kamer is goedgekeurd, blijkt het volgende (zie http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/2208/54K2208011.pdf): Een verhoging – van 650 EUR naar 1.300 EUR voor verrichtingen inzake obligaties en soortgelijke instrumenten (evenredig tarief van 0,09%); – van 800…

Lees verder!

Rechtstreekse toekenning van aandelenopties aan zaakvoerder van managementvennootschap dan toch niet mogelijk

De fiscale administratie bevestigt in een schriftelijk standpunt uitdrukkelijk de mogelijkheid om rechtstreeks aandelenopties toe te kennen aan de zaakvoerder van de managementvennootschap. Zij worden echter teruggefloten door het kabinet van de Minister van Financiën. Waarover gaat het? Het is een courante praktijk dat bestuurders of zaakvoerders via hun managementvennootschap een leidende functie hebben in…

Lees verder!

Mypension.be

Heeft u ook al eens gesurft naar mypension.be? Sinds 6/12/2016 kan u hier raadplegen hoeveel aanvullend pensioen u al heeft opgebouwd. Deze site is nog verder in ontwikkeling. In de toekomst zal u ook kunnen simuleren hoe groot uw wettelijk en aanvullend pensioen zal zijn wanneer u met pensioen gaat. Ook andere simulaties zullen mogelijk worden in…

Lees verder!

Groepsverzekeringen en belastingen

  Gezien wij in steeds meer dossiers groepsverzekeringen tegen komen, vonden wij het eens interessant om een overzicht te maken van de belastingen die van toepassing zijn bij vervroegde opname of opname op einddatum van de polis. Bij uitkering zijn er volgende afhoudingen op het gespaarde kapitaal en het gegarandeerd rendement : • RIZIV-afhouding: 3,55…

Lees verder!

Werklozen mogen zelfstandige activiteit opstarten

  Sedert 01 oktober 2016 kunnen werklozen een zelfstandige activiteit opstarten zonder meteen hun werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Tot voor die datum was het niet steeds eenvoudig om als werkloze over te schakelen naar een zelfstandige activiteit, omdat het meteen alles of niets was. Nu creëert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening echter een mogelijke overgangsperiode van twaalf…

Lees verder!

invoering van nieuwe onderzoekstermijn en verlenging van de aanslagtermijn!

Inlichtingen uit het buitenland: invoering van nieuwe onderzoekstermijn en verlenging van de aanslagtermijn! TIEN jaar op uw ongemak? O.a. eigenaars van niet aangegeven onroerende goederen in het buitenland moeten zich sedert de programmawet van 01 juli 2016 misschien ietsje meer zorgen maken dan vroeger. Voor de wetswijziging beschikte onze Belgische fiscale overheid immers enkel over…

Lees verder!

Moet u nog een BTW listing indienen?

Het Ministerie van Financiën heeft op 06 september 2016 een nieuw standpunt ingenomen en meteen een uitzondering toegestaan ivm het indienen van een jaarlijkse BTW listing. Vanaf  01 juli 2016 moet een BTW belastingplichtige niet langer een jaarlijkse lijst van zijn belastingplichtige afnemers, de zogenaamde BTW listing, indienen wanneer hij of zij aan de twee…

Lees verder!