Zelfstandige in bijberoep

U oefent al een beroep uit voor een werkgever, maar u wilt tegelijkertijd ook nog als zelfstandige aan de slag. Dat kan. Er bestaan vele en diverse redenen om zelfstandige in bijberoep te worden. De één wil beginnen met ondernemen maar is niet in de mogelijkheid om er full time mee bezig te zijn. De…

Lees verder!

Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is één van de verschillende vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen bij de oprichting. Voor sommige personen kan deze vennootschapsvorm zeer interessant zijn. Het komt er op neer dat een vennootschap onder firma, of anders gezegd een VOF, een vennootschap is die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Deze heeft tot doel,…

Lees verder!

Hergeboorte van ‘langst-leeft-al-heeft’?

  Erfbelasting – Hergeboorte van ‘langst-leeft-al-heeft’? Hoe kinderen erfbelasting moeten betalen of iets dat ze misschien nooit zullen krijgen!? Wie een beetje vertrouwd is met successieplanning weet al lang dat je heel erg voorzichtig moet zijn met een ‘langst-leeft-al-heeft’ clausule in een huwelijkscontract. Op zich is er niets verkeerd met deze keuze van de gehuwden,…

Lees verder!

Worden voorafbetalingen terug interessanter vanaf aanslagjaar 2018?

  Of een verdoken belastingverhoging voor zelfstandigen en ondernemers?   Zelfstandigen en vennootschappen krijgen sedert jaar en dag een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of niet vooraf betalen. Ook voor bedrijfsleiders kan dit in een aantal specifieke gevallen spelen als er globaal te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden geweest is. De manier waarop die verhoging berekend wordt…

Lees verder!

Oprichtingsakte

  Bent u van plan een vennootschap of vereniging op te starten met rechtspersoonlijkheid, dan bent u verplicht een oprichtingsakte op te stellen en deze te laten registreren. De oprichtingsakte vormt de basistekst bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Het gaat om een rechtshandeling die toelaat nieuwe rechten te creëren. Er bestaan 2 vormen…

Lees verder!

Statuut student – ondernemer

  De kogel is sedert 07 juli 2016 door de kerk. Op die datum heeft de federale regering nl. een nieuw statuut in leven geroepen, nl. dat van student – ondernemer. Opgepast het nieuwe zelfstandigen statuut gaat wel maar in vanaf 01 januari 2017. De bedoeling van het nieuwe statuut is natuurlijk het ondernemerschap bij…

Lees verder!

Belastbaarheid verhuringen Airbnb

  Nu het verhuringssysteem Airbnb meer en meer zijn intrede doet in het Belgische verhuurlandschap willen we toch wel even verduidelijken dat een particulier persoon die sporadisch eens verhuurt via Airbnb de ontvangen inkomsten daarvan wel op zijn belastingaangifte moet aangeven, en wel als volgt : 20% van de ontvangsten als inkomsten uit de deeleconomie 48%…

Lees verder!

Detachering naar Frankrijk – nieuwe administratieve formaliteiten.

  Sinds 1 april 2015 gelden reeds de formaliteiten inzake algemene detachering van werknemers naar Frankrijk. Zij dienen een voorafgaande verklaring te doen aan de plaatselijke sociale inspectie en een plaatselijke vertegenwoordiger te hebben die de vereiste documenten inzake de nieuwe wetgeving bijhoudt (arbeidsvergunning om in Frankrijk te mogen werken, medisch onderzoek, bewijs betaling loon,…

Lees verder!

Onkosten voor thuiswerk

  Thuiswerk zit volop in de lift. Daar zijn de steeds groeiende files, de vraag naar een goede work-life-balans en de betere technologische mogelijkheden niet vreemd aan. Een of enkele dagen per week van thuis uit werken, is ontegensprekelijk een voordeel voor veel werknemers. U zet die afspraken best wel op papier.   Aan dat…

Lees verder!

Teambuilding 02.2016

Op 2 juli 2016 zijn we met het hele team op uitstap geweest naar Londerzeel. Niet alleen de collega’s maar het hele gezin was welkom. We vertrokken met de Cobobus richting Gent om de collega’s van Gent op te pikken. Al zingend, de ene wat beter dan de ander, reden we verder naar Londerzeel. We…

Lees verder!

Forfaitaire vergoedingen

  Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) van 27 juni 2016. Hierin de dagelijkse forfaitaire vergoedingen voor beroepsmatige verblijven in het buitenland van meer dan 30 dagen, van toepassing vanaf 1 april 2016. Bron: Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) dd. 27 juni 2016.            

Lees verder!

Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit

  Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit Dat deze regering fraude in het algemeen langzaam heel ernstig begint te nemen blijkt uit meerdere initiatieven die ze de afgelopen weken en maanden naam. Per 27 mei 2016 heeft onze Ministerraad nu ook beslist dat een zelfstandige zich bij een sociaal verzekeringsfonds…

Lees verder!

Uitbreiding btw-vrijstelling diëtisten

  Onlangs werden er wijzigingen doorgevoerd betreffende de reeds bestaande btw-vrijstelling voor diëtisten. Hoe ging het ervoor in zijn werk? De prestaties die de vrijstelling van btw genoten, waren deze die werden terugbetaald door het RIZIV. Dit ongeacht het aantal prestaties, wat vooral voor diabetici van belang was, en enkel deze die voorkwamen in de…

Lees verder!

Vlaamse Belastingsdienst maakt schenken effecten of geldbeleggingen duurder vanaf 01 juni 2016!!

  Vlaamse Belastingsdienst maakt schenken effecten of geldbeleggingen duurder vanaf 01 juni 2016!!   Wij hadden het al eerder aangekondigd, en toen werd het niet heel ernstig genomen, maar in een nieuw standpunt van 25 april 2016 van de Vlaamse Belastingsdienst maakt men duidelijk dat oude manieren van gratis schenken van effecten of geldbeleggingen, vanaf…

Lees verder!