Groepsverzekeringen en belastingen

  Gezien wij in steeds meer dossiers groepsverzekeringen tegen komen, vonden wij het eens interessant om een overzicht te maken van de belastingen die van toepassing zijn bij vervroegde opname of opname op einddatum van de polis. Bij uitkering zijn er volgende afhoudingen op het gespaarde kapitaal en het gegarandeerd rendement : • RIZIV-afhouding: 3,55…

Lees verder!

Werklozen mogen zelfstandige activiteit opstarten

  Sedert 01 oktober 2016 kunnen werklozen een zelfstandige activiteit opstarten zonder meteen hun werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Tot voor die datum was het niet steeds eenvoudig om als werkloze over te schakelen naar een zelfstandige activiteit, omdat het meteen alles of niets was. Nu creëert de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening echter een mogelijke overgangsperiode van twaalf…

Lees verder!

invoering van nieuwe onderzoekstermijn en verlenging van de aanslagtermijn!

Inlichtingen uit het buitenland: invoering van nieuwe onderzoekstermijn en verlenging van de aanslagtermijn! TIEN jaar op uw ongemak? O.a. eigenaars van niet aangegeven onroerende goederen in het buitenland moeten zich sedert de programmawet van 01 juli 2016 misschien ietsje meer zorgen maken dan vroeger. Voor de wetswijziging beschikte onze Belgische fiscale overheid immers enkel over…

Lees verder!

Moet u nog een BTW listing indienen?

Het Ministerie van Financiën heeft op 06 september 2016 een nieuw standpunt ingenomen en meteen een uitzondering toegestaan ivm het indienen van een jaarlijkse BTW listing. Vanaf  01 juli 2016 moet een BTW belastingplichtige niet langer een jaarlijkse lijst van zijn belastingplichtige afnemers, de zogenaamde BTW listing, indienen wanneer hij of zij aan de twee…

Lees verder!

Zelfstandige in bijberoep

U oefent al een beroep uit voor een werkgever, maar u wilt tegelijkertijd ook nog als zelfstandige aan de slag. Dat kan. Er bestaan vele en diverse redenen om zelfstandige in bijberoep te worden. De één wil beginnen met ondernemen maar is niet in de mogelijkheid om er full time mee bezig te zijn. De…

Lees verder!

Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma is één van de verschillende vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen bij de oprichting. Voor sommige personen kan deze vennootschapsvorm zeer interessant zijn. Het komt er op neer dat een vennootschap onder firma, of anders gezegd een VOF, een vennootschap is die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Deze heeft tot doel,…

Lees verder!

Hergeboorte van ‘langst-leeft-al-heeft’?

  Erfbelasting – Hergeboorte van ‘langst-leeft-al-heeft’? Hoe kinderen erfbelasting moeten betalen of iets dat ze misschien nooit zullen krijgen!? Wie een beetje vertrouwd is met successieplanning weet al lang dat je heel erg voorzichtig moet zijn met een ‘langst-leeft-al-heeft’ clausule in een huwelijkscontract. Op zich is er niets verkeerd met deze keuze van de gehuwden,…

Lees verder!

Worden voorafbetalingen terug interessanter vanaf aanslagjaar 2018?

  Of een verdoken belastingverhoging voor zelfstandigen en ondernemers?   Zelfstandigen en vennootschappen krijgen sedert jaar en dag een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of niet vooraf betalen. Ook voor bedrijfsleiders kan dit in een aantal specifieke gevallen spelen als er globaal te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden geweest is. De manier waarop die verhoging berekend wordt…

Lees verder!

Oprichtingsakte

  Bent u van plan een vennootschap of vereniging op te starten met rechtspersoonlijkheid, dan bent u verplicht een oprichtingsakte op te stellen en deze te laten registreren. De oprichtingsakte vormt de basistekst bij de oprichting van een nieuwe vennootschap. Het gaat om een rechtshandeling die toelaat nieuwe rechten te creëren. Er bestaan 2 vormen…

Lees verder!

Statuut student – ondernemer

  De kogel is sedert 07 juli 2016 door de kerk. Op die datum heeft de federale regering nl. een nieuw statuut in leven geroepen, nl. dat van student – ondernemer. Opgepast het nieuwe zelfstandigen statuut gaat wel maar in vanaf 01 januari 2017. De bedoeling van het nieuwe statuut is natuurlijk het ondernemerschap bij…

Lees verder!

Belastbaarheid verhuringen Airbnb

  Nu het verhuringssysteem Airbnb meer en meer zijn intrede doet in het Belgische verhuurlandschap willen we toch wel even verduidelijken dat een particulier persoon die sporadisch eens verhuurt via Airbnb de ontvangen inkomsten daarvan wel op zijn belastingaangifte moet aangeven, en wel als volgt : 20% van de ontvangsten als inkomsten uit de deeleconomie 48%…

Lees verder!

Detachering naar Frankrijk – nieuwe administratieve formaliteiten.

  Sinds 1 april 2015 gelden reeds de formaliteiten inzake algemene detachering van werknemers naar Frankrijk. Zij dienen een voorafgaande verklaring te doen aan de plaatselijke sociale inspectie en een plaatselijke vertegenwoordiger te hebben die de vereiste documenten inzake de nieuwe wetgeving bijhoudt (arbeidsvergunning om in Frankrijk te mogen werken, medisch onderzoek, bewijs betaling loon,…

Lees verder!

Onkosten voor thuiswerk

  Thuiswerk zit volop in de lift. Daar zijn de steeds groeiende files, de vraag naar een goede work-life-balans en de betere technologische mogelijkheden niet vreemd aan. Een of enkele dagen per week van thuis uit werken, is ontegensprekelijk een voordeel voor veel werknemers. U zet die afspraken best wel op papier.   Aan dat…

Lees verder!