Forfaitaire vergoedingen

  Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) van 27 juni 2016. Hierin de dagelijkse forfaitaire vergoedingen voor beroepsmatige verblijven in het buitenland van meer dan 30 dagen, van toepassing vanaf 1 april 2016. Bron: Circulaire AAFisc Nr. 21/2016 (nr. Ci.705.571) dd. 27 juni 2016.            

Lees verder!

Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit

  Nieuwe zelfstandigen : verplichte aansluiting sociaal verzekeringsfonds VOOR aanvang zelfstandige activiteit Dat deze regering fraude in het algemeen langzaam heel ernstig begint te nemen blijkt uit meerdere initiatieven die ze de afgelopen weken en maanden naam. Per 27 mei 2016 heeft onze Ministerraad nu ook beslist dat een zelfstandige zich bij een sociaal verzekeringsfonds…

Lees verder!

Uitbreiding btw-vrijstelling diëtisten

  Onlangs werden er wijzigingen doorgevoerd betreffende de reeds bestaande btw-vrijstelling voor diëtisten. Hoe ging het ervoor in zijn werk? De prestaties die de vrijstelling van btw genoten, waren deze die werden terugbetaald door het RIZIV. Dit ongeacht het aantal prestaties, wat vooral voor diabetici van belang was, en enkel deze die voorkwamen in de…

Lees verder!

Vlaamse Belastingsdienst maakt schenken effecten of geldbeleggingen duurder vanaf 01 juni 2016!!

  Vlaamse Belastingsdienst maakt schenken effecten of geldbeleggingen duurder vanaf 01 juni 2016!!   Wij hadden het al eerder aangekondigd, en toen werd het niet heel ernstig genomen, maar in een nieuw standpunt van 25 april 2016 van de Vlaamse Belastingsdienst maakt men duidelijk dat oude manieren van gratis schenken van effecten of geldbeleggingen, vanaf…

Lees verder!

Dubbel boekhouden

  Dubbel boekhouden Wanneer u een vennootschap hebt of u bent zelfstandige, dan is een goede boekhouding onmisbaar. Uw boekhouding is een essentieel middel om een grondig overzicht te hebben betreffende uw financiële situatie. Het voeren van een correcte boekhouding speelt hier ook een grote rol in. Een goede boekhouding moet alle nodige informatie verschaffen…

Lees verder!

Innovatieve bedrijfsstrategie

ACA IT-Solutions kiest voor innovatieve bedrijfsstrategie Door Geert Degrande op 14 april 2016 In bedrijven waar medewerkers de belangrijkste troef zijn, is een doordacht organisatiemodel essentieel om de verdere groei mogelijk te maken. Als één van de eerste IT-bedrijven in ons land, heeft ACA IT-Solutions, dat kantoren heeft in Olen, Hasselt, Brussel en Gent en…

Lees verder!

Omzetting debetstand L/R naar een termijnlening

  Omzetting debetstand L/R naar een termijnlening Regelmatig worden we in vennootschapsdossiers geconfronteerd met oplopende debetstanden rekening courant of lopende rekeningen debet zaakvoerder. Eens die debetstand hoger begint op te lopen, loopt natuurlijk ook het jaarlijks voordeel in natura, dat de desbetreffende zaakvoerder moet opnemen op zijn aangifte personenbelasting, hoger op. Als men weet dat…

Lees verder!

Nieuwe werking van boekhoudkantoren anno 2016

  Nieuwe werking van boekhoudkantoren anno 2016. Een betere inzet van uw eigen tijdsbesteding? Nieuwe werking: draagt u ook nog steeds uw aankoopfacturen maandelijks of driemaandelijks naar uw boekhouder? Draagt u als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap nog steeds uw bankuittreksels maandelijks of driemaandelijks naar uw boekhouder? Foei, foei, zonder dat u er zware inspanningen voor…

Lees verder!

Alleenstaanden alweer de fiscale klus?

  Alleenstaanden alweer de fiscale klus? Een nieuw rapport van de OESO leert ons dat alleenstaanden in België zonder kinderen met een gemiddeld inkomen gedurende 2015 mochten genieten van een belastingdruk van maar liefst 55,3 %. En we hadden deze keer een ruime voorsprong want het OESO land met de tweede hoogste belastingdruk voor deze…

Lees verder!

Schenken van onroerende goederen dikwijls interessanter dan erven van onroerende goederen!

  Schenken van onroerende goederen dikwijls interessanter dan erven van onroerende goederen! De tarieven inzake schenking onroerende goederen zijn sinds 1/7/2015 verlaagd. Heeft U al gedacht aan uw vermogensplanning? In heel wat gevallen kan schenken voordeliger zijn dan erven. Denk er dus zeker eens over na een berekening te laten maken. Ingevolge de nieuwe wetgeving,…

Lees verder!

Welke soorten WCO’s zijn er?

  Welke soorten WCO’s zijn er ? Teveel ondernemers denken op vandaag dat er slechts één WCO procedure is. De werkelijkheid is echter iets ingewikkelder, gezien er in feite een viertal verschillende procedures mogelijk zijn. Een heel weinig bekende WCO procedure is de zogenaamde buitengerechtelijke procedure waarbij de wetgever aan bedrijven de mogelijkheid geeft met…

Lees verder!

Roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan belast?

  Roerende schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan belast?   Begin april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingadministratie op haar website een toch wel meteen erg gecontesteerd standpunt waarbij zij van mening is dat alle roerende schenkingen van gelden en effecten met voorbehoud van vruchtgebruik die gebeurd zijn sedert 01 september 2013, door ouders, grootouders, ooms…

Lees verder!